Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5107.18
Titlul proiectului:  Formarea direcționată a calității sistemului imunitar la fructele soiurilor tardive de prun preconizate păstrării de lungă durată
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Bujoreanu Nicolae Semion
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
12.5 / 17 / 5 13 / 18 / 5 13.5 / 17 / 5 12.6 / 14 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 15 13 12 40
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 190.0 197.6 199.6 258.9 846.1
Finanțare Executată (mii lei 190.0 197.6 199.6 258.9 846.1
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 35
Total finanțare (mii lei) 190.0 197.6 199.6 258.9 846.1
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 14 2 1 1 8 4 4
2 din care femei 7 1 1 5 3 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 14 2 1 1 8 4 4
4 din care femei 7 1 1 5 3 3
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 13 2 1 1 7 4 3
8 din care femei 7 1 1 5 3 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 3 2
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 2 1 1 1 1
12 din care femei 2 1 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 1 2 1 2
14 din care femei 3 1 2 1 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 2
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
12.6 unități / 14 persoane unice / 16 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bujoreanu Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificator
06-06-1950 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LFPPMF IFGPP 20.80009.5107.18
5
6
2 Şişcanu Gheorghe
IBN
IdentificatorIdentificator
05-07-1932 Doctor Habilitat prof.cerc.
Consultant științific - E6014 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LFPPMF IFGPP 20.80009.5107.18
2
2
3 Bejan Nina
IBN
IdentificatorIdentificator
22-03-1957 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LFPPMF IFGPP 20.80009.5107.18
2
2
4 Harea Ivan
IBN
IdentificatorIdentificator
10-04-1957 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LFPPMF IFGPP 20.80009.5107.18
1
1
5 Gaviuc Ludmila
IBN
IdentificatorIdentificator
09-07-1958 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LFPPMF IFGPP 20.80009.5107.18
2
2
6 Svetlicenco Valentina
IBN
IdentificatorIdentificator
27-03-1973 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LFPPMF IFGPP 20.80009.5107.18
2
3
7 Nicuţa Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificator
11-02-1981 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LFPPMF IFGPP 20.80009.5107.18
2
2
8 Nicuţa Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificator
11-02-1981 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LFPPMF IFGPP 20.80009.5107.18
2
2
9 Popovici Ana
IBN
IdentificatorIdentificator
30-01-1945 Cercetător științific - E6022 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 LFPPMF IFGPP 20.80009.5107.18
3
4
10 Crucean Stefan
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1997 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 01-11-2021 31-12-2023 LFPPMF IFGPP 20.80009.5107.18
1
4
11 Pîntea Maria
IBN
Identificator
17-11-1948 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.18
3
5
12 Terentii Petru
IBN
Identificator
28-05-1984 Cercetător științific - E6022 0.6 cumul intern 03-01-2023 31-07-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.18
1
1
13 Marinescu Marina
IBN
IdentificatorIdentificator
06-07-1962 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2023 31-12-2023 LFPPMF IFGPP 20.80009.5107.18
2
2
14 Titova Nina
IBN
IdentificatorIdentificator
20-11-1941 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2023 31-12-2023 LFPPMF IFGPP 20.80009.5107.18
2
2
15 Gîscă Alina
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2023 31-12-2023 LFPPMF IFGPP 20.80009.5107.18
4
5
16 Bujoreanu Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificator
06-06-1950 Doctor Habilitat Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 LFPPMF IFGPP 20.80009.5107.18
5
6