Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5107.13
Titlul proiectului:  Elaborarea tehnologiei de producere a cătinii albe în sistem ecologic și a prelucrării fructelor și biomasei
Conducătorul proiectului:  Dr. Popa Sergiu
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
13 / 32 / 6 12 / 30 / 6 13.25 / 34 / 6 12.25 / 31 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 2 2 13 17
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1 2
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1538.0 1538.0 1538.0 1765.3 6379.3
Finanțare Executată (mii lei 1518.3 1537.6 1538.0 1745.1 6339.0
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 17
Total finanțare (mii lei) 1518.3 1537.6 1538.0 1745.1 6339.0
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 31 1 6 7 3 3 3 1
2 din care femei 6 1 2 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 27 1 5 6 3 3 3 1
4 din care femei 5 2 1 1 1
5 Cumulanzi externi 19 1 4 4 3 2 2 1
6 din care femei 3 1 1 1
7 inclusiv cercetători 31 1 6 7 3 3 3 1
8 din care femei 6 1 2 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 16 1 2 6 2 1 2
12 din care femei 3 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 8 5 1 1
16 din care femei 3 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 6 3 1
22 din care femei 2 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
12.25 unități / 31 persoane unice / 32 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Rîbinţev Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
17-03-1982 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.13
1
9
2 Burduja Victor
IBN
00-00-1990 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.13

1
3 Marian Grigore
IBN
IdentificatorIdentificator
09-07-1948 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.13
5
7
4 Nazar Boris
IBN
00-00-1981 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.13
3
6
5 Pavlenco Andrei
IBN
Identificator
07-12-1990 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.13
2
3
6 Andriucă Valentina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
15-07-1956 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.13
5
7
7 Bacean Ion
IBN
19-07-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2022 30-06-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.13
4
6
8 Cazmalî Nicolai
IBN
01-01-1976 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.13
5
6
9 Melnic Rodica
IBN
03-03-1978 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.13
5
7
10 Mîrza Sergiu
IBN
Identificator
00-00-1976 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.13
1
5
11 Onofrei Oleg
IBN
00-00-1986 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.13
1
4
12 Macari Artur
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
19-03-1973 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.13

6
13 Dianu Irina
IBN
IdentificatorIdentificator
05-03-1989 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.13

3
14 Boeştean Olga
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-07-1969 Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.13

5
15 Netreba Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-12-1978 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.13

8
16 Baerle Alexei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-11-1975 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.13

5
17 Puțuntean Nina
IBN
00-00-1981 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 01-10-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.13

18 Donici Maxim
IBN
00-00-1998 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-09-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.13
5
5
19 Popa Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
22-03-1982 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.13
4
16
20 Rîbinţev Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
17-03-1982 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.13
1
9
1 - 20 of 32