Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5107.07
Titlul proiectului:  Diminuarea consecințelor schimbărilor climatice prin crearea și implementarea soirilor de plante medicinale și aromatice cu productivitate înaltă, rezistente la secetă, iernare, boli, ce asigură dezvoltarea sustenabilă a agriculturii, garantează produse de calitate superioară, predestinate industriei de parfumerie, cosmetică, farmaceutică, alimentară
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Gonceariuc Maria Mihail
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
11.25 / 16 / 5 11.25 / 16 / 5 10.75 / 15 / 4 11 / 16 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 22 18 15 55
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1 2
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1299.6 1743.1 1565.7 1710.1 6318.5
Finanțare Executată (mii lei 1299.6 1732.5 1564.9 1709.1 6306.1
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 55
Total finanțare (mii lei) 1299.6 1732.5 1564.9 1709.1 6306.1
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 16 3 2 1 5 4 6 1
2 din care femei 13 2 2 5 3 6
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 15 3 1 1 5 4 6 1
4 din care femei 12 2 1 5 3 6
5 Cumulanzi externi 3 1 1 1
6 din care femei 3 1 1 1
7 inclusiv cercetători 16 3 2 1 5 4 6 1
8 din care femei 13 2 2 5 3 6
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 5 3 2 2 1
12 din care femei 4 3 1 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 1 2 2 1
14 din care femei 2 1 1 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei 1 1 1
21 Doctoranzi 3 2 1
22 din care femei 2 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei 1 1 1
11 unități / 16 persoane unice / 17 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Calalb Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-06-1958 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 CȘPPM USMF 20.80009.5107.07
3
15
2 Benea Anna
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
07-03-1977 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 CȘPPM USMF 20.80009.5107.07
2
17
3 Pompuş Irina
IBN
IdentificatorIdentificator
19-12-1986 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 CȘPPM USMF 20.80009.5107.07
2
7
4 Mogîlda Anatolii
IBN
IdentificatorIdentificator
27-10-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LPAM IFGPP 20.80009.5107.07

4
5 Cuțitaru Doina
IBN
IdentificatorIdentificator
27-11-1989 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 15-07-2020 31-12-2023 LPAM IFGPP 20.80009.5107.07

4
6 Chisnicean Lilia
IBN
IdentificatorIdentificator
23-01-1956 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LPAM IFGPP 20.80009.5107.07
2
4
7 Cotelea Ludmila
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-08-1965 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LPAM IFGPP 20.80009.5107.07
6
7
8 Butnaraş Violeta
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
07-02-1969 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LPAM IFGPP 20.80009.5107.07
6
7
9 Jelezneac Tamara
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-09-1959 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LPAM IFGPP 20.80009.5107.07
3
3
10 Vornicu Zinaida
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
12-11-1958 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LPAM IFGPP 20.80009.5107.07
3
3
11 Baranova Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
17-07-1963 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LPAM IFGPP 20.80009.5107.07
3
4
12 Balmuş Zinaida
IBN
IdentificatorIdentificator
29-11-1962 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LPAM IFGPP 20.80009.5107.07
7
8
13 Botnarenco Pantelimon
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
05-04-1941 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2023 31-12-2023 LPAM IFGPP 20.80009.5107.07
2
3
14 Ivanţova Irina
IBN
IdentificatorIdentificator
22-06-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LPAM IFGPP 20.80009.5107.07
1
2
15 Butnaraş Violeta
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
07-02-1969 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 02-10-2023 31-12-2023 LPAM IFGPP 20.80009.5107.07
6
7
16 Dubit Tatiana
IBN
00-00-2000 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2023 01-08-2023 LPAM IFGPP 20.80009.5107.07
3
3
17 Cojocaru Daniela
IBN
Identificator
14-09-1987 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2023 30-06-2023 CȘPPM USMF 20.80009.5107.07