Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.37
Titlul proiectului:  Bolile cronice hepatice și pancreatice aspecte nutriționale și chirurgicale
Conducătorul proiectului:  Dr. Lupaşcu Iuliana
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
13.25 / 25 / 5 14.25 / 26 / 5 13.25 / 29 / 5 14.75 / 30 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 23 21 26 27 97
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1841.1 1841.1 1841.1 2166.6 7689.9
Finanțare Executată (mii lei 1840.3 1789.6 1836.9 2166.6 7633.4
Cofinanțare (mii lei) 269.8 269.8
Menționat proiectul în publicație 22
Total finanțare (mii lei) 2110.1 1789.6 1836.9 2166.6 7903.2
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 30 1 7 6 6 1 4
2 din care femei 17 3 3 3 1 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 26 6 6 5 1 3
4 din care femei 15 2 3 3 1 3
5 Cumulanzi externi 7 1 2 2 1
6 din care femei 3 2
7 inclusiv cercetători 30 1 7 6 6 1 4
8 din care femei 17 3 3 3 1 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 2 1 1
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 10 1 5 4 2
12 din care femei 4 2 2 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 1 2 1
14 din care femei 2 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 6 3 1 1 1 1
22 din care femei 4 1 1 1 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
14.75 unități / 30 persoane unice / 34 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Lupaşco Iulianna
IBN
IdentificatorIdentificator
26-07-1963 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGastro USMF 20.80009.8007.37
9
17
2 Romanciuc (Vengher) Inna
IBN
IdentificatorIdentificator
21-07-1971 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LGastro USMF 20.80009.8007.37
3
5
3 Taran Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-12-1963 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGastro USMF 20.80009.8007.37
4
9
4 Znagovan Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
16-09-1963 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LGastro USMF 20.80009.8007.37

3
5 Chirvas Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
14-04-1976 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 01-01-2022 30-06-2023 LGastro USMF 20.80009.8007.37
2
2
6 Berezovscaia Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
06-02-1969 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGastro USMF 20.80009.8007.37
7
12
7 Harea Gheorghe
IBN
IdentificatorIdentificator
24-09-1979 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 LGastro USMF 20.80009.8007.37
2
3
8 Gribiniuc Anatol
IBN
IdentificatorIdentificator
08-08-1959 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 01-01-2022 25-08-2023 LGastro USMF 20.80009.8007.37

9 Buza-Zueva Anastasia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-04-1980 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LGastro USMF 20.80009.8007.37

3
10 Ghelimici Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
16-12-1955 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGastro USMF 20.80009.8007.37
3
6
11 Hotineanu Adrian
IBN
IdentificatorIdentificator
22-03-1977 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LGastro USMF 20.80009.8007.37
12
33
12 Cazac Anatol
IBN
IdentificatorIdentificator
27-11-1966 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LGastro USMF 20.80009.8007.37
5
5
13 Ferdohleb Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
23-10-1969 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LGastro USMF 20.80009.8007.37
3
6
14 Bujac Mariana
IBN
Identificator
08-06-1976 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGastro USMF 20.80009.8007.37
1
2
15 Bortă Eduard
IBN
30-07-1978 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LGastro USMF 20.80009.8007.37

1
16 Burgoci Serghei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
22-07-1981 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LGastro USMF 20.80009.8007.37
1
10
17 Cucu Ivan
IBN
22-04-1988 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGastro USMF 20.80009.8007.37
1
4
18 Ţurcanu Parascovia
IBN
IdentificatorIdentificator
28-02-1988 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 01-10-2022 30-06-2023 LGastro USMF 20.80009.8007.37

4
19 Ghelimici Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
16-12-1955 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 01-01-2022 30-06-2023 LGastro USMF 20.80009.8007.37
3
6
20 Lisnic Natalia
IBN
00-00-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 02-01-2020 31-12-2023 LGastro USMF 20.80009.8007.37

1
1 - 20 of 34