Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.36
Titlul proiectului:  Abordarea interdisciplinară bioetico- socio-medicală a contigentului vulnerabil de populație cu stare severă de sănătate și posibilitățile de reabilitare
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Ojovanu Vitalie Ion
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
5.5 / 12 / 4 5 / 13 / 4 4.75 / 12 / 4 4.75 / 12 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 9 9
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1 2
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 620.3 620.3 620.3 717.2 2578.1
Finanțare Executată (mii lei 601.7 618.3 588.5 717.2 2525.7
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 9
Total finanțare (mii lei) 601.7 618.3 588.5 717.2 2525.7
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 12 1 5 2 3 1 3
2 din care femei 8 1 3 2 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 8 4 2 1 1 2
4 din care femei 6 3 2 1 1
5 Cumulanzi externi 4 1 1 2 1
6 din care femei 2 1 1
7 inclusiv cercetători 12 1 5 2 3 1 3
8 din care femei 8 1 3 2 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 1 1 2
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 8 2 2 3 1 3
12 din care femei 4 2 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 4 2 1 1 2
16 din care femei 2 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
4.75 unități / 12 persoane unice / 12 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Ojovanu Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificator
12-11-1958 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CSB USMF 20.80009.8007.36

5
2 Banari Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
03-10-1983 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CSB USMF 20.80009.8007.36

5
3 Condratiuc Svetlana
IBN
Identificator
01-04-1962 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CSB USMF 20.80009.8007.36

1
4 Rubanovici (Bostan) Ludmila
IBN
IdentificatorIdentificator
10-12-1973 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 CSB USMF 20.80009.8007.36

2
5 Federiuc Victoria
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-10-1982 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CSB USMF 20.80009.8007.36

6 Ojovan Vitalina
IBN
28-05-1990 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 CSB USMF 20.80009.8007.36

2
7 Șargu Elena
IBN
Identificator
12-10-1986 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CSB USMF 20.80009.8007.36

1
8 Cobîleanschi Oleg
IBN
Identificator
16-04-1961 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 01-02-2023 31-10-2023 CSB USMF 20.80009.8007.36

9 Cojocaru Viorel
IBN
07-09-1980 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 01-02-2023 31-10-2023 CSB USMF 20.80009.8007.36

1
10 Popescu Ana
IBN
IdentificatorIdentificator
14-07-1989 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 01-02-2023 31-10-2023 LGeron USMF 20.80009.8007.36

1
11 Siric Ala
IBN
10-08-1967 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-02-2023 31-10-2023 CSB USMF 20.80009.8007.36

1
12 Şoric Gabriela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
08-10-1976 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-01-2022 31-12-2023 CSB USMF 20.80009.8007.36

1