Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.24
Titlul proiectului:  Studiul biologic și fitochimic al plantelor medicinale cu acțiune antioxidantă, antimicrobiană și hepatoprotectoare
Conducătorul proiectului:  Dr. Ciobanu Nicolae Terentie
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
6.5 / 13 / 4 6.5 / 13 / 4 7.25 / 13 / 3 6.25 / 12 / 3
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 14 21 8 24 67
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 578.2 578.2 578.2 694.4 2429.0
Finanțare Executată (mii lei 574.7 576.0 577.1 694.4 2422.2
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 32
Total finanțare (mii lei) 574.7 576.0 577.1 694.4 2422.2
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 12 1 3 3 2 2 2 1
2 din care femei 6 1 2 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 11 1 3 3 2 2 2 1
4 din care femei 5 1 2 1 1 1
5 Cumulanzi externi 2 1
6 din care femei 1
7 inclusiv cercetători 12 1 3 3 2 2 2 1
8 din care femei 6 1 2 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 6 1 2 1 2 2 1
12 din care femei 3 1 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 3 1 1 1 2
16 din care femei 2 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
6.25 unități / 12 persoane unice / 12 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Ungureanu Ion
IBN
31-08-1946 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 CȘPPM USMF 20.80009.8007.24

2 Cojocaru-Toma Maria
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
15-10-1963 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 CȘPPM USMF 20.80009.8007.24
18
24
3 Benea Anna
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
07-03-1977 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 CȘPPM USMF 20.80009.8007.24
13
17
4 Ciobanu Cristina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
15-02-1985 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 CȘPPM USMF 20.80009.8007.24
10
28
5 Lozan-Tîrşu Carolina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-10-1975 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 01-01-2022 31-12-2023 CȘPPM USMF 20.80009.8007.24
4
10
6 Popa Veaceslav
IBN
Identificator
24-03-1982 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 CȘPPM USMF 20.80009.8007.24

1
7 Golovco Iurie 30-10-1964 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 01-01-2020 31-12-2023 CȘPPM USMF 20.80009.8007.24

8 Ciobanu Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
08-08-1958 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 01-06-2022 31-12-2023 CȘPPM USMF 20.80009.8007.24
9
22
9 Pompuş Irina
IBN
IdentificatorIdentificator
19-12-1986 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 CȘPPM USMF 20.80009.8007.24
4
7
10 Ohindovschi Angelica
IBN
IdentificatorIdentificator
19-11-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 01-02-2023 31-12-2023 CȘPPM USMF 20.80009.8007.24
8
9
11 Oreoglo Ana 00-00-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 01-06-2022 31-12-2023 CȘPPM USMF 20.80009.8007.24

12 Melnic Victor
IBN
Identificator
08-06-1974 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 LCȘ „BP USM 20.80009.8007.24
2
5