Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.14
Titlul proiectului:  Cercetări complexe de elaborare a noilor produse farmaceutice antiinfecțioase autohtone pentru optimizarea farmacoterapiei afecțiunilor stomatologice, orofaringiene și auriculare
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Valica Vladimir Vasile
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
21.25 / 41 / 5 22.5 / 42 / 5 21.25 / 40 / 5 20.75 / 43 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 2 2 15 19
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2268.2 2268.2 2268.2 2685.4 9490.0
Finanțare Executată (mii lei 2267.5 2256.2 2233.3 2684.6 9441.6
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 13
Total finanțare (mii lei) 2267.5 2256.2 2233.3 2684.6 9441.6
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 43 8 7 9 7 6 5 2
2 din care femei 23 6 6 6 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 35 7 6 5 6 6 4 2
4 din care femei 20 6 5 4 3
5 Cumulanzi externi 15 1 2 5 5 1 2
6 din care femei 6 2 3 1
7 inclusiv cercetători 43 8 7 9 7 6 5 2
8 din care femei 23 6 6 6 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 7 2 1 3 2 1
10 din care femei 1 1
11 doctor în ştiinţe 16 1 2 4 6 3 3 1
12 din care femei 7 2 2 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 9 2 4 3 3
14 din care femei 2 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 8 1 2 3 3 1
16 din care femei 3 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 12 4 4 3 1 1
22 din care femei 9 3 3 3
23 Conducători de doctorat 2 2 2
24 din care femei
20.75 unități / 43 persoane unice / 44 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Valica Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
11-06-1956 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 CȘM USMF 20.80009.8007.14
4
23
2 Todiraş Mihail
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
23-10-1966 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-01-2022 31-12-2023 CȘM USMF 20.80009.8007.14

7
3 Macaev Fliur
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
17-06-1959 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 03-02-2020 31-12-2023 CȘM USMF 20.80009.8007.14

35
4 Uncu Livia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
14-09-1966 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 01-01-2022 31-12-2023 CȘM USMF 20.80009.8007.14
11
49
5 Ciobanu Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
08-08-1958 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 CȘM USMF 20.80009.8007.14
1
22
6 Rusnac Liliana
IBN
IdentificatorIdentificator
04-09-1970 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CȘM USMF 20.80009.8007.14

1
7 Casian Igor
IBN
IdentificatorIdentificator
10-05-1966 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CȘM USMF 20.80009.8007.14
2
3
8 Casian Ana
IBN
IdentificatorIdentificator
08-05-1964 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CȘM USMF 20.80009.8007.14
2
3
9 Andronache Lilia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-02-1968 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 04-01-2021 30-11-2023 CȘM USMF 20.80009.8007.14

3
10 Mazur Ecaterina
IBN
IdentificatorIdentificator
03-04-1986 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CȘM USMF 20.80009.8007.14
4
21
11 Ungureanu Alina
IBN
IdentificatorIdentificator
17-05-1974 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CȘM USMF 20.80009.8007.14

1
12 Nicolai Eugeniu
IBN
IdentificatorIdentificator
12-04-1984 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CȘM USMF 20.80009.8007.14

13 Pantea Valeriana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-02-1973 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 04-01-2021 30-11-2023 CȘM USMF 20.80009.8007.14

8
14 Smetanscaia Anastasia
IBN
IdentificatorIdentificator
20-02-1992 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2021 31-12-2023 CȘM USMF 20.80009.8007.14

1
15 Fursenco Cornelia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-06-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 01-02-2021 31-12-2023 CȘM USMF 20.80009.8007.14
5
7
16 Cucu Dragoş
IBN
IdentificatorIdentificator
29-07-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 CȘM USMF 20.80009.8007.14

1
17 Spînosu Galina
IBN
Identificator
05-05-1988 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 01-02-2022 31-12-2023 CȘM USMF 20.80009.8007.14
1
5
18 Orlenco Irina 28-02-1974 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 01-09-2021 31-12-2023 CȘM USMF 20.80009.8007.14

19 Crudu Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
01-02-1957 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 LMMT IFtz 20.80009.8007.14

4
20 Ciobanu Nelly
IBN
IdentificatorIdentificator
01-01-1988 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 LMMT IFtz 20.80009.8007.14

3
1 - 20 of 44