Listă proiecte:
Rapoarte instituționale pe ani
2021 2022
Export XLS
Nr. Codul proiectului Denumirea proiectului Organizația Parteneri Conducătorul proiectului Total
Exp.1+
Exp.2+
Exp.3
Total finanțare (mii lei) Calificativul general Unități,
finanțare
prin proiecte
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
Total publicații
indexate în IBN
Manifestări științifice
1 20.80009.8007.14 Cercetări complexe de elaborare a noilor produse farmaceutice antiinfecțioase autohtone pentru optimizarea farmacoterapiei afecțiunilor stomatologice, orofaringiene și auriculare Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
  • IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Dr. hab. Valica Vladimir Vasile 262.6 2684.6 1.75 4 12 19
2 20.80009.8007.23 Particularitățile recidivei tuberculozei pulmonare IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“ Dr. Tudor Elena Mircea 254.8 1148.6 9.5 14 13 5
3 20.80009.8007.31 Reacțiile de adaptare nespecifice generale ale organismului la bolnavii cu coinfecție TB/HIV IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“ Dr. hab. Djugostran Valeriu Iacob 249.8 355.8 2.5 6 6 6
Total 767.2 0 13.75 24 31 30 0