Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.12
Titlul proiectului:  Epidemiologia, factorii de risc, diagnosticul precoce, evoluția, particularitățile de tratament și metode de profilaxie a spondiloartritelor seronegative în RM
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Groppa Liliana Gheorghe
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
2.25 / 6 / 5 2.25 / 5 / 4 2.25 / 6 / 4 2.25 / 7 / 3
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 2 6 3 12
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 216.7 216.7 216.7 221.7 871.8
Finanțare Executată (mii lei 192.3 204.1 225.2 221.7 843.3
Cofinanțare (mii lei) 44.0 44.0 44.0 132.0
Menționat proiectul în publicație
Total finanțare (mii lei) 236.3 204.1 269.2 265.7 975.3
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 7 1 2 2 1 1
2 din care femei 5 1 1 2 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 2 1 1
4 din care femei 2 1 1
5 Cumulanzi externi 5 1 1 1 1 1
6 din care femei 3 1 1 1 1
7 inclusiv cercetători 7 1 2 2 1 1
8 din care femei 5 1 1 2 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 1 1
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei 1 1 1
21 Doctoranzi 2 1 1
22 din care femei 2 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
2.25 unități / 7 persoane unice / 7 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Sasu Dorian
IBN
Identificator
23-06-1989 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 24-02-2020 31-12-2023 LR SCR 20.80009.8007.12

6
2 Ţîgulea Ana
IBN
02-02-1983 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 02-01-2021 31-12-2023 LR SCR 20.80009.8007.12

3 Groppa Liliana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-09-1956 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LR SCR 20.80009.8007.12
3
28
4 Postovan Dina
IBN
12-01-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2022 31-12-2023 LR SCR 20.80009.8007.12

5 Chişlari Lia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-03-1979 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LR SCR 20.80009.8007.12
1
8
6 Nistor Alesea
IBN
IdentificatorIdentificator
30-05-1978 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LR SCR 20.80009.8007.12
1
5
7 Bordeianu Cristian 00-00-1998 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 02-01-2023 31-12-2023 LR SCR 20.80009.8007.12