Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.03
Titlul proiectului:  Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a matodelor moderne de sinteză organică
Organizația:  Institutul de Chimie
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Kulciţki Veaceslav Nicolae
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
12.75 / 19 / 5 13 / 21 / 5 13 / 20 / 5 12.5 / 19 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 7 23 7 16 53
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei)
Finanțare Executată (mii lei
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 58
Total finanțare (mii lei)
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 19 3 3 4 2 6 6 1
2 din care femei 12 3 3 1 1 3 4
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 16 2 3 3 2 5 5 1
4 din care femei 11 2 3 1 1 3 4
5 Cumulanzi externi 6 1 1 2 2 2
6 din care femei 3 1 1 1 1
7 inclusiv cercetători 19 3 3 4 2 6 6 1
8 din care femei 12 3 3 1 1 3 4
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 4 1 1 2 2
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 14 2 2 4 2 4 4 1
12 din care femei 8 2 2 1 1 2 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 6 3 3 2 1
14 din care femei 3 1 2 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 3 2 1 2
16 din care femei 2 1 1 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 1 1
22 din care femei 3 1 1
23 Conducători de doctorat 4 2 2 2
24 din care femei 1 1 1
12.5 unități / 19 persoane unice / 19 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Arîcu Aculina
IBN
IdentificatorIdentificator
11-06-1959 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
3
9
2 Grinco Marina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
06-04-1976 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
1
2
3 Gîrbu Vladilena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
27-10-1989 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
2
3
4 Blaja Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-02-1983 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
3
7
5 Secara-Kușnir Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
16-08-1989 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03

1
6 Bîrca Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-09-2021 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
5
8
7 Barbă Alic
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-03-1958 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
2
8
8 Nacu Viorel
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
12-01-1965 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0 fără remunerare 02-01-2020 31-12-2023 LITCC USMF 20.80009.8007.03
2
37
9 Cirimpei Octavian
IBN
28-09-1971 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.03
2
4
10 Cotelea Tamara
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-06-1959 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.03
2
7
11 Cojocaru-Toma Maria
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
15-10-1963 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.03

24
12 Jian Mariana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-09-1986 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.03
2
8
13 Organ Adina
IBN
IdentificatorIdentificator
23-04-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.03
2
6
14 Ungur Nicon
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
23-04-1954 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2021 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
2
6
15 Kulciţki Veaceslav
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-09-1969 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2022 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
7
12
16 Ciocârlan Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
08-03-1971 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-02-2020 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
3
7
17 Dragalin Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
20-01-1947 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 01-01-2023 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
1
1
18 Lungu Lidia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
19-06-1985 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2023 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
3
7
19 Muntean Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
12-02-1957 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03