Persoană
Codul proiectului:  20.80009.7007.04
Titlul proiectului:  Biotehnologii şi procedee genetice de evaluare, conservare şi valorificare a agrobiodiversităţii
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Andronic Larisa Isac
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
26 / 35 / 5 23 / 32 / 5 24.5 / 31 / 5 23.75 / 28 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 44 41 33 118
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 2 3
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2290.4 2421.3 2834.9 3596.5 11143.1
Finanțare Executată (mii lei 2290.4 2340.1 2834.9 3596.3 11061.7
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 116
Total finanțare (mii lei) 2290.4 2340.1 2834.9 3596.3 11061.7
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 24 2 3 6 6 5 1
2 din care femei 18 2 3 5 4 4
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 24 2 3 6 6 5 1
4 din care femei 18 2 3 5 4 4
5 Cumulanzi externi 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 24 2 3 6 6 5 1
8 din care femei 18 2 3 5 4 4
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 3 1 1
10 din care femei 2 2 1
11 doctor în ştiinţe 8 2 1 4 4
12 din care femei 7 2 1 3 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 6 1 1 4 3 1
14 din care femei 5 1 1 3 3
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1
18 din care femei 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 1 1
22 din care femei 2 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei 1 1
22 unități / 24 persoane unice / 24 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Mărîi Liliana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-03-1975 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LBV IFGPP 20.80009.7007.04
3
4
2 Saltanovici Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
19-05-1956 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LBV IFGPP 20.80009.7007.04
3
5
3 Grigorov Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
24-03-1979 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LBV IFGPP 20.80009.7007.04
1
1
4 Antoci Liudmila
IBN
IdentificatorIdentificator
15-06-1964 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LBV IFGPP 20.80009.7007.04
3
5
5 Buldumac (Doncilă) Ana
IBN
Identificator
00-00-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LBV IFGPP 20.80009.7007.04

6 Lupaşcu Galina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
06-04-1951 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LGA IFGPP 20.80009.7007.04
5
10
7 Mihnea Nadejda
IBN
IdentificatorIdentificator
18-03-1959 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGA IFGPP 20.80009.7007.04
1
3
8 Rotari Silvia
IBN
IdentificatorIdentificator
27-07-1960 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGA IFGPP 20.80009.7007.04
1
2
9 Saşco Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
05-01-1951 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGA IFGPP 20.80009.7007.04
3
3
10 Malii Aliona
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
25-01-1970 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGA IFGPP 20.80009.7007.04
3
4
11 Gore Andrei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
18-01-1957 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGA IFGPP 20.80009.7007.04
1
4
12 Gavzer Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
20-07-1966 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGA IFGPP 20.80009.7007.04
4
7
13 Leatamborg Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificator
27-03-1960 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGA IFGPP 20.80009.7007.04
2
3
14 Ionaşcu-Urechii Angela
IBN
IdentificatorIdentificator
05-12-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 01-07-2022 31-12-2023 LBV IFGPP 20.80009.7007.04

15 Temnicov Evghenii
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-03-2022 31-12-2023 LBV IFGPP 20.80009.7007.04
1
1
16 Sahanovschih Marionela
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1997 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 01-06-2022 31-12-2023 LBV IFGPP 20.80009.7007.04
1
1
17 Rudacova Angela
IBN
IdentificatorIdentificator
26-07-1964 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ „BP USM 20.80009.7007.04
5
8
18 Cherdivară Ala
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1975 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ „BP USM 20.80009.7007.04
2
4
19 Rudacov Serghei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
14-07-1966 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ „BP USM 20.80009.7007.04
2
3
20 Macovei Ecaterina
IBN
Identificator
08-11-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2023 31-03-2023 LBV IFGPP 20.80009.7007.04

1 - 20 of 24