Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.31
Titlul proiectului:  Reacțiile de adaptare nespecifice generale ale organismului la bolnavii cu coinfecție TB/HIV
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Djugostran Valeriu Iacob
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
2 / 7 / 3 2 / 7 / 3 2.25 / 8 / 3 2.5 / 6 / 3
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 3 2 1 6
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 341.5 341.5 341.5 341.5 1366.0
Finanțare Executată (mii lei 341.5 341.5 341.5 341.5 1366.0
Cofinanțare (mii lei) 79.46 49.02 41.62 14.3 184.4
Menționat proiectul în publicație
Total finanțare (mii lei) 420.96 390.52 383.12 355.8 1550.4
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 6 2 4 1 2
2 din care femei 3 1 2 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 6 2 4 1 2
4 din care femei 3 1 2 1 1
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 6 2 4 1 2
8 din care femei 3 1 2 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 4 1 3 1 1
12 din care femei 2 2 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 4 1 3 1 1
14 din care femei 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
2.5 unități / 6 persoane unice / 6 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Martîniuc Constantin
IBN
IdentificatorIdentificator
14-08-1961 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 LBNAR IFtz 20.80009.8007.31

2
2 Procopişin Larisa
IBN
17-05-1958 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 LIA IFtz 20.80009.8007.31

1
3 Chiroşca Valentina
IBN
09-12-1937 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 LIA IFtz 20.80009.8007.31

4 Velixar Elvira
IBN
14-06-1966 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 LL IFtz 20.80009.8007.31

1
5 Djugostran Valeriu
IBN
Identificator
18-10-1947 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.75 titular 03-01-2023 31-12-2023 LL IFtz 20.80009.8007.31
1
1
6 Antipa Vasile
IBN
22-11-1949 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 03-01-2023 31-12-2023 LL IFtz 20.80009.8007.31
1
1