Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 52 4 13 15 12 6 6 3
2 din care femei 37 4 8 12 9 3 5 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 51 4 12 15 12 6 6 3
4 din care femei 37 4 8 12 9 3 5 2
5 Cumulanzi externi 4 1 1 2
6 din care femei 2 1 1
7 inclusiv cercetători 52 4 13 15 12 6 6 3
8 din care femei 37 4 8 12 9 3 5 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 6 1 3 2 2
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 25 3 10 9 3 4 2
12 din care femei 18 2 8 7 1 3 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 12 5 5 2 2
14 din care femei 6 4 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1
16 din care femei 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1
20 din care femei 1 1
21 Doctoranzi 15 1 8 4 1 1 1
22 din care femei 10 1 4 3 1 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
51.5 unități / 52 persoane unice / 55 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Baraneţchi Iana
IBN
IdentificatorIdentificator
18-04-1986 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LII USMF 20.80009.8007.05
1
1
2 Mişin Igor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
23-12-1961 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 02-01-2020 LCHPB USMF instituțional 27
3 Kusturov Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
16-04-1950 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCHPB USMF 20.80009.8007.11
3
12
4 Suman Ala
IBN
Identificator
12-08-1977 Doctor conf.cerc.
prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCHPB USMF 20.80009.8007.11

7
5 Mişin Igor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
23-12-1961 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCHPB USMF 20.80009.8007.11
1
27
6 Paladii Irina
IBN
IdentificatorIdentificator
07-03-1964 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCHPB USMF 20.80009.8007.11
4
9
7 Gheorghiţa Vadim
IBN
IdentificatorIdentificator
18-04-1975 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCHPB USMF 20.80009.8007.11
1
7
8 Rusnac Liliana
IBN
IdentificatorIdentificator
04-09-1970 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CȘM USMF 20.80009.8007.14

1
9 Casian Igor
IBN
IdentificatorIdentificator
10-05-1966 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CȘM USMF 20.80009.8007.14
2
3
10 Casian Ana
IBN
IdentificatorIdentificator
08-05-1964 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CȘM USMF 20.80009.8007.14
2
3
11 Mazur Ecaterina
IBN
IdentificatorIdentificator
03-04-1986 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CȘM USMF 20.80009.8007.14
4
21
12 Ungureanu Alina
IBN
IdentificatorIdentificator
17-05-1974 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CȘM USMF 20.80009.8007.14

1
13 Nicolai Eugeniu
IBN
IdentificatorIdentificator
12-04-1984 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CȘM USMF 20.80009.8007.14

14 Smetanscaia Anastasia
IBN
IdentificatorIdentificator
20-02-1992 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2021 31-12-2023 CȘM USMF 20.80009.8007.14

1
15 Alsaleim Suleiman
IBN
00-00-1967 Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.16

16 Ungureanu Ion
IBN
31-08-1946 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 CȘPPM USMF 20.80009.8007.24

17 Grecichina Ecaterina 04-08-1959 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LMorf USMF 20.80009.8007.17

18 Arian Iurii
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
02-03-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.27
20
26
19 Anghelici Gheorghe
IBN
Identificator
14-09-1957 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LH USMF 20.80009.8007.30
2
8
20 Bujor Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
10-03-1978 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LH USMF 20.80009.8007.30

1 - 20 of 55