Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 10 5 1 3 1 1
2 din care femei 2 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 10 5 1 3 1 1
4 din care femei 2 1 1 1
5 Cumulanzi externi 1 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 10 5 1 3 1 1
8 din care femei 2 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 8 5 1 2 1
12 din care femei 2 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 4 1 3 1 1
16 din care femei 2 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
8 unități / 10 persoane unice / 10 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Rîbinţev Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
17-03-1982 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.13
1
9
2 Eremia Nicolae
IBN
Identificator
30-10-1950 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5007.17
4
7
3 Cataraga Ivan
IBN
Identificator
27-01-1986 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5007.17

1
4 Comarova Galina
IBN
19-12-1948 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.21
4
5
5 Nicolaescu Ana
IBN
25-09-1978 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.26

4
6 Vămăşescu Sergiu
IBN
08-05-1984 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
3
3
7 Popa Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
22-03-1982 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.13
4
16
8 Macari Anatolie 00-00-1966 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.13

9 Racul Anatol
IBN
Identificator
17-04-1954 conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.44

3
10 Batîru Grigorii
IBN
Identificator
06-04-1986 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.21
4
4