Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 6 1 1 1 2 2 1
2 din care femei 5 1 1 1 1 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 6 1 1 1 2 2 1
4 din care femei 5 1 1 1 1 2
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 6 1 1 1 2 2 1
8 din care femei 5 1 1 1 1 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 3 1 1 1
12 din care femei 3 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 3 1 1 1 2
16 din care femei 3 1 1 1 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
6.5 unități / 6 persoane unice / 7 înregistrări / 2 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Cosovan Olga
IBN
Identificator
07-09-1961 conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-08-2023 CF UPS 20.80009.1606.07
4
5
2 Cartaleanu Tatiana
IBN
Identificator
20-02-1957 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 CF UPS 20.80009.1606.07
5
6
3 Gonţa Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
22-04-1972 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 APÎ UPS 20.80009.0807.37
2
6
4 Zubenschi Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1976 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 30-11-2023 APÎ UPS 20.80009.0807.37

3
5 Balmuş Nicolae
IBN
Identificator
09-11-1947 Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 DRED UPS 20.80009.0807.25

6
6 Gorobeț Evelina
IBN
Identificator
27-02-1983 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2023 30-11-2023 APÎ UPS 20.80009.0807.37

2
7 Cosovan Olga
IBN
Identificator
07-09-1961 conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-10-2023 31-12-2023 CF UPS 20.80009.1606.07
4
5