Universitatea Tehnică a Moldovei
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 21 3 3 4 1 3 1 2
2 din care femei 6 1 1 2 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 21 3 3 4 1 3 1 2
4 din care femei 6 1 1 2 1 1
5 Cumulanzi externi 2 1 1
6 din care femei 1 1
7 inclusiv cercetători 21 3 3 4 1 3 1 2
8 din care femei 6 1 1 2 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 1 1 1
10 din care femei 1 1
11 doctor în ştiinţe 11 1 3 3 1 1 1
12 din care femei 2 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 1 1 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 3 1
16 din care femei 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 2 1
22 din care femei 2 1 1
23 Conducători de doctorat 3 1 2 1 1
24 din care femei
17 unități / 21 persoane unice / 21 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Ghendov-Moşanu Aliona
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
23-12-1973 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09
5
23
2 Gutium Olga
IBN
Identificator
30-12-1983 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 titular 05-12-2022 31-12-2023 DDTT UTM 20.80009.0807.17

3 Ursu Elena
IBN
Identificator
21-05-1939 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 DDTT UTM 20.80009.0807.17
1
1
4 Secrieru Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-02-1952 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CNTS UTM 20.80009.5007.09
1
2
5 Martîniuc Alexei
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1993 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CNTS UTM 20.80009.5007.09
2
4
6 Zaporojan Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
30-05-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 LCDLMN UTM 20.80009.5007.08

5
7 Rabei Ivan
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1987 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CESCER UTM 20.80009.7007.10

8 Zalamai Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
25-09-1978 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CNSTM UTM 20.80009.5007.20
1
8
9 Branişte Fiodor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
05-06-1989 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CNSTM UTM 20.80009.5007.20
2
9
10 Postolache Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
08-06-1979 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 titular 04-01-2021 31-12-2023 CNSTM UTM 20.80009.5007.20

11 Tiron Andrei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CNSTM UTM 20.80009.5007.20

12 Ciobanu Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
10-09-1990 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CNSTM UTM 20.80009.5007.20
2
7
13 Pleşco (Jin) Irina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-04-1992 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2022 31-12-2023 CNSTM UTM 20.80009.5007.20

1
14 Monaico Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-07-1979 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CNSTM UTM 20.80009.5007.20

2
15 Petco Andrei
IBN
Identificator
28-12-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 CETPP ”Precesia” UTM 20.80009.5007.24

2
16 Babcenco Coralia
IBN
Identificator
00-00-1975 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 04-01-2021 31-12-2023 DDTT UTM 20.80009.0807.17
2
5
17 Ilco Valentin
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1993 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2023 31-12-2023 CNTS UTM 20.80009.5007.09
1
2
18 Monaico Eduard
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
09-08-1980 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 CNSTM UTM 20.80009.5007.20
1
8
19 Stoicev Petru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
08-08-1948 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-01-2023 31-12-2023 CETPP ”Precesia” UTM 20.80009.5007.24

2
20 Vaculenco Maxim
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1974 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 CETPP ”Precesia” UTM 20.80009.5007.24

1 - 20 of 21