Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5107.15
Titlul proiectului:  Studii integrale privind utilizarea resurselor genetice la porumb pentru crearea și implementarea hibrizilor competitivi și elaborarea elementelor tehnologice noi în contextul schimbărilor climaterice
Conducătorul proiectului:  Dr. Maticiuc Vasile Gheorghe
2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
22 / 26 / 5 21.5 / 27 / 5 21.5 / 28 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 1 2
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2674.4 2911.4 3579.0 9164.8
Finanțare Executată (mii lei 2673.5 2905.1 3577.3 9155.9
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 2
Total finanțare (mii lei) 2673.5 2905.1 3577.3 9155.9
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 31 3 4 3 14 5 7 3
2 din care femei 6 2 1 2 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 28 2 4 3 13 4 7 2
4 din care femei 6 2 1 2 2
5 Cumulanzi externi 8 2 1 3 1 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 31 3 4 3 14 5 7 3
8 din care femei 6 2 1 2 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 10 1 7 2 3 1
12 din care femei 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 7 1 3 3 3 2
14 din care femei 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 4 3 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 8 3 3 1 1 1
22 din care femei 2 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
33.75 unități / 31 persoane unice / 48 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Spivacenco Anatol
IBN
11-08-1959 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 27-07-2020 31-12-2023 LT SCS Porumbeni 20.80009.5107.15
1
11
2 Borozan Pantelimon
IBN
Identificator
09-08-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LZN Porumbeni 20.80009.5107.15

56
3 Maticiuc Vasile
IBN
Identificator
01-04-1955 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-08-2020 11-03-2021 LS ST Porumbeni 20.80009.5107.15

31
4 Mistreţ Silvia
IBN
12-09-1962 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LS ST Porumbeni 20.80009.5107.15

25
5 Meleca Anatolie
IBN
04-09-1964 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LT SCS Porumbeni 20.80009.5107.15
1
12
6 Ciobanu Valentin
IBN
26-12-1962 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-01-2022 31-12-2023 LG Porumbeni 20.80009.5107.15

8
7 Micu Alexandru
IBN
01-04-1985 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LG Porumbeni 20.80009.5107.15

7
8 Guţanu Constantin 10-03-1956 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 30-06-2022 LG Porumbeni 20.80009.5107.15

9 Serdesniuc Andrei
IBN
06-04-1992 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LG Porumbeni 20.80009.5107.15

2
10 Musteaţă Simion
IBN
11-01-1948 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LZN Porumbeni 20.80009.5107.15

42
11 Dreglea Mihai
IBN
28-06-1969 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LT SCS Porumbeni 20.80009.5107.15

8
12 Spînu Valentina
IBN
08-04-1981 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LZN Porumbeni 20.80009.5107.15

9
13 Vanicovici Nicolae
IBN
05-09-1959 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 01-01-2022 31-12-2023 LZS Porumbeni 20.80009.5107.15

14
14 Mîrza Vitalie
IBN
05-08-1948 conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2021 LZS Porumbeni 20.80009.5107.15

18
15 Mîrza Vitalie
IBN
05-08-1948 conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LZS Porumbeni 20.80009.5107.15

18
16 Guzun Lucia
IBN
23-03-1977 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LZS Porumbeni 20.80009.5107.15

11
17 Gribincea Vladimir
IBN
Identificator
19-11-1966 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 01-01-2022 31-12-2023 LS ST Porumbeni 20.80009.5107.15

8
18 Lebediuc Gheorghe
IBN
30-04-1968 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS ST Porumbeni 20.80009.5107.15

3
19 Diaciuc Natalia
IBN
25-08-1970 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-10-2021 31-12-2023 LT SCS Porumbeni 20.80009.5107.15

1
20 Spînu Alexei
IBN
17-11-1987 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LZN Porumbeni 20.80009.5107.15

15
1 - 20 of 48