Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 3526 3 254 555 534 504 815 532 279
2 din care femei 1850 2 145 323 323 284 333 308 86
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 2886 3 185 430 429 425 754 472 262
4 din care femei 1530 2 107 263 264 254 315 285 82
5 Cumulanzi externi 824 89 166 133 108 106 84 32
6 din care femei 392 45 81 75 41 28 32 7
7 inclusiv cercetători 2715 2 241 497 460 380 604 383 225
8 din care femei 1402 1 140 289 271 202 211 197 63
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 339 10 47 75 197 95 94
10 din care femei 101 5 18 35 40 35 15
11 doctor în ştiinţe 1245 54 231 326 235 281 196 88
12 din care femei 657 34 129 190 129 101 105 28
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 423 1 24 80 118 199 121 69
14 din care femei 206 1 14 48 68 75 65 22
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 425 2 37 127 101 100 94 18
16 din care femei 212 2 20 71 47 36 44 5
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 42 2 5 35 8 21
18 din care femei 12 1 2 9 7
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 152 2 11 29 102 41 54
20 din care femei 36 1 4 12 17 13 6
21 Doctoranzi 498 113 155 68 35 19 16 7
22 din care femei 266 62 89 39 14 7 7 2
23 Conducători de doctorat 127 4 18 26 74 39 32
24 din care femei 39 2 7 13 14 28 5
2733.2 unități / 3526 persoane unice / 4400 înregistrări / 131 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Korotcenkov Ghenadie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
03-01-1949 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FIN „E.Pokatilov”” USM 20.80009.5007.02

25
2 Potlog Tamara
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
03-04-1958 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MAAO USM 20.80009.5007.16

8
3 Donica Maria
IBN
13-08-1959 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 04-05-2020 31-12-2023 LATLC ISPHTA 20.80009.5107.26
20.80009.5107.17


4 Lozovanu Dmitrii
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
08-11-1948 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1.5 titular/cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LMM IMI 20.80009.5007.13

2
5 Duca Gheorghe
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
29-02-1952 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LCFC IC 20.80009.5007.27
3
29
6 Sava Eugen
IBN
Identificator
04-08-1956 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.43

7 Druţă Inga
IBN
IdentificatorIdentificator
17-08-1965 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CT IFR 20.80009.1606.01
1
4
8 Borsuc Alexandru
IBN
20-03-1944 Cercetător științific coordonator - E6017 1 cumul intern/titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FMMSC USM 20.80009.7007.05

9 Eremia Anatol
IBN
Identificator
03-07-1931 Doctor Habilitat prof.cerc.
Consultant științific - E6014 0.25 titular 03-01-2023 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01

10 Popovici Mihail
IBN
IdentificatorIdentificator
29-10-1942 Doctor Habilitat Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 0.33 titular 03-01-2023 A Icard instituțional 5
11 Iavorschi Constantin
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
15-03-1951 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LETGU IFtz 20.80009.8007.23
2
6
12 Dodon Adelina
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1973 Doctor conf.univ.
Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2022 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09

2
13 Domanciuc Vasile
IBN
05-09-1953 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

1
14 Sofroni Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
05-04-1956 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.5007.10

2
15 Colţun Maricica
IBN
Identificator
13-01-1970 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.7007.22
1
2
16 Gavriliţă Lidia
IBN
IdentificatorIdentificator
26-10-1948 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul intern 09-01-2020 31-12-2023 LFE IFGPP 20.80009.5107.27
2
3
17 Tîrşu Mihai
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
27-02-1972 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 cumul intern/titular 03-01-2020 31-12-2023 LEEEP IE 20.80009.7007.18

6
18 Dicusar Alexandr
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
28-08-1942 Doctor Habilitat prof.cerc.
Șef laborator - E6011 1.5 cumul intern/titular 01-01-2020 LMEEPM IFA instituțional 10
19 Anisimov Vladimir
IBN
Identificator
05-11-1947 Doctor Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional
20 Nica Iurie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
11-11-1951 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LTM IIEN 20.80009.5007.11

1 - 20 of 3526