Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 9 1 2
2 din care femei 6 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 8 1 2
4 din care femei 5 2
5 Cumulanzi externi 1
6 din care femei 1
7 inclusiv cercetători 1
8 din care femei 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 1
12 din care femei 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
6.5 unități / 9 persoane unice / 9 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Roşca Svetlana
IBN
00-00-1960 Z - Nu sunt date - H6000 0.5 nu e cunoscut 28-07-2020 31-12-2023 Nu sunt date IMC 20.80009.8007.08

2 Țurcan Artiom
IBN
04-03-1989 Z - Nu sunt date - H6000 0 fără remunerare 01-01-2022 31-12-2023 LGen USMF 20.80009.8007.26

3 Komarova Oxana 00-00-1968 Z - Nu sunt date - H6000 1 titular 03-01-2022 SDGV59 ISPHTA instituțional
4 Jalba Liudmila 00-00-1959 Z - Nu sunt date - H6000 1 titular 03-01-2022 SDGV59 ISPHTA instituțional
5 Stan Samoil 00-00-1951 Z - Nu sunt date - H6000 0.5 cumul intern 03-01-2022 BȘEDT IFGPP instituțional
6 Ţuţuianu Ana 06-01-1951 Z - Nu sunt date - H6000 1 titular 01-01-2020 PM Selecția instituțional
7 Cojocaru Olga
IBN
10-06-1952 Z - Nu sunt date - H6000 1 titular 03-01-2022 SDG IMI instituțional
8 Muntean (Ciobotăraș) Cristina 00-00-1983 Z - Nu sunt date - H6000 1 titular 03-01-2022 SDG IMI instituțional
9 Dragomir Lilia
IBN
Identificator
00-00-1975 Doctor Z - Nu sunt date - H6000 0.5 nu e cunoscut 03-01-2022 Nu se cunoaste USCahul 1