Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 2661 2 237 490 459 370 585 367 223
2 din care femei 1364 1 137 284 270 194 198 185 60
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 2083 2 172 373 359 311 530 315 208
4 din care femei 1069 1 100 226 214 174 182 167 56
5 Cumulanzi externi 754 85 157 128 87 99 76 30
6 din care femei 366 44 79 72 30 26 27 7
7 inclusiv cercetători 2630 2 236 489 455 367 565 362 209
8 din care femei 1357 1 137 284 268 193 195 184 58
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 321 10 46 70 185 90 86
10 din care femei 97 5 18 32 39 33 14
11 doctor în ştiinţe 1189 52 225 314 224 263 187 81
12 din care femei 630 34 126 182 123 96 101 26
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 401 1 24 76 112 187 114 66
14 din care femei 197 1 14 45 65 72 63 22
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 415 2 37 125 99 97 90 18
16 din care femei 207 2 20 70 46 36 43 5
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 42 2 5 35 8 21
18 din care femei 12 1 2 9 7
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 143 2 11 26 96 38 49
20 din care femei 34 1 4 10 17 11 6
21 Doctoranzi 467 108 144 65 33 18 15 7
22 din care femei 248 59 81 39 13 7 7 2
23 Conducători de doctorat 120 4 17 24 70 38 29
24 din care femei 38 2 7 12 14 25 5
1797.73 unități / 2661 persoane unice / 3136 înregistrări / 11 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Vovc Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
29-09-1948 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01
2
7
2 Pascal Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-12-1965 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01

11
3 Lisnic Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
11-07-1966 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01

3
4 Odobescu Stela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-02-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01
7
12
5 Rotaru Lilia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
25-05-1975 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01
8
22
6 Sangheli Marina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-01-1969 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01
2
6
7 Pleşca Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificator
07-08-1965 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01
2
11
8 Grosu Oxana
IBN
IdentificatorIdentificator
23-08-1985 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01
9
41
9 Corcea Galina
IBN
13-09-1966 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01

3
10 Lupuşor Adrian
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
14-12-1985 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01
1
5
11 Bulat Iurie
IBN
Identificator
27-06-1962 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02

3
12 Ţuţuianu Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificator
30-08-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
10
13
13 Popa Cristina
IBN
Identificator
08-01-1997 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
10
11
14 Balan Veronica
IBN
00-00-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 08-02-2021 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
3
3
15 Trohin Victoria
IBN
Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 16-08-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
1
1
16 Balan Veronica
IBN
00-00-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
3
3
17 Ureche Virgil
IBN
00-00-1982 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 01-10-2021 01-06-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02

18 Clipca Adrian
IBN
22-12-1970 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-07-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
3
4
19 Cebotari Diana
IBN
08-04-1977 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-07-2023 LȘPO IO 20.80009.8007.02

20 Cojocaru Corneliu
IBN
06-12-1970 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 10-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02

1 - 20 of 3136