Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „AcvaGenResurs”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 18 4 1 2 3 8 5 3
2 din care femei 4 1 3 1 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 13 2 1 1 3 6 5 1
4 din care femei 2 1 1 1
5 Cumulanzi externi 7 2 1 1 3 2
6 din care femei 2 2 2
7 inclusiv cercetători 18 4 1 2 3 8 5 3
8 din care femei 4 1 3 1 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 3 3 1 1
12 din care femei 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 2 1
14 din care femei 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei
12.75 unități / 18 persoane unice / 19 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Domanciuc Vasile
IBN
05-09-1953 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

1
2 Fulga Nina
IBN
IdentificatorIdentificator
15-10-1948 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 cumul/cumul 01-04-2022 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.7007.06
20.80009.5107.24
20.80009.7007.12
3


4
3 Leuca Petru
IBN
03-08-1959 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-05-2022 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

4 Usatîi Marin
IBN
17-11-1949 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1.25 titular/cumul 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.7007.06
20.80009.5107.24
1

1
5 Aricov Piotr
IBN
21-10-1952 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

6 Storojenco Svetlana 22-09-1944 Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-10-2022 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

7 Romanescu Vladimir
IBN
15-03-1974 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-03-2022 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

8 Dermenji Piotr
IBN
26-06-1987 Cercetător științific - E6022 1.25 cumul/titular 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.7007.06
20.80009.5107.24


9 Nichitin Iurie 25-05-1945 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

10 Trombitki Ilie
IBN
Identificator
04-06-1954 Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

3
11 Drozdovschi Vasile
IBN
14-05-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 01-09-2022 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

12 Tîmciuc Iulia
IBN
23-06-1957 Cercetător științific - E6022 0.75 titular 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

13 Marta Anatolie
IBN
Identificator
30-11-1989 Cercetător științific - E6022 0.75 cumul/cumul 01-09-2022 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.7007.12
20.80009.5107.24


14 Moşu Alexandru
IBN
21-05-1962 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

1
15 Popova Anastasia
IBN
23-07-1990 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

16 Veriga Alexandru
IBN
01-03-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-09-2022 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

17 Chiseev Serghei 26-04-1960 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-11-2020 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

18 Dubcovetchi Andrei 12-11-1972 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24