Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 99 9 27 17 7 10 6 4
2 din care femei 42 3 12 8 2 4 2 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 72 8 20 12 5 8 4 3
4 din care femei 27 2 9 5 2 2 1 1
5 Cumulanzi externi 43 3 12 9 4 3 2 2
6 din care femei 20 1 6 4 1 2 1 1
7 inclusiv cercetători 97 9 27 17 7 8 6 3
8 din care femei 42 3 12 8 2 4 2 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 7 1 6 2 2
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 42 3 12 13 4 4 3 1
12 din care femei 20 2 6 5 1 3 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 5 2 1 1 1 1
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 24 2 9 3 6 5 1
16 din care femei 13 2 4 1 3 2 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 5 5 2 1
20 din care femei 1 1 1
21 Doctoranzi 31 6 11 3 1
22 din care femei 9 1 3 2
23 Conducători de doctorat 2 2 1
24 din care femei
48.75 unități / 99 persoane unice / 107 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Marian Grigore
IBN
IdentificatorIdentificator
09-07-1948 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.02
4
7
2 Gudima Andrei
IBN
IdentificatorIdentificator
03-06-1981 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.02
4
6
3 Pavlenco Andrei
IBN
Identificator
07-12-1990 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.02
2
3
4 Daraduda Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
19-12-1979 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.02
6
7
5 Marian Valentina 21-12-1947 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.02

6 Kurdov Igor
IBN
Identificator
00-00-1963 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.02

7 Balan Valerian
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
29-09-1949 Doctor Habilitat prof.univ
Consultant științific - E6014 0.5 cumul intern 01-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
7
8
8 Volconovici Liviu
IBN
21-05-1956 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04

9 Peşteanu Ananie
IBN
Identificator
15-07-1962 conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
7
10
10 Andriucă Valentina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
15-07-1956 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
1
7
11 Balan Petru
IBN
26-08-1988 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
1
5
12 Şarban Vasile
IBN
Identificator
23-01-1982 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
3
4
13 Buză Corneliu
IBN
11-04-1991 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
5
5
14 Talpalaru Dumitru
IBN
17-02-1983 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
2
4
15 Liuțcan Valentina 00-00-1982 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-08-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04

16 Ichim Viorica
IBN
Identificator
00-00-1976 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04

17 Sfeclă Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1983 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 09-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.7007.07
3
10
18 Chetrean Alexandru
IBN
00-00-1953 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 09-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.7007.07
1
2
19 Belous Ștefan
IBN
00-00-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 09-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.7007.07

20 Slivca Vasile
IBN
13-01-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.7007.07

2
1 - 20 of 107