Institutul de Științe ale Educației
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 37 4 9 7 7 9
2 din care femei 31 4 9 7 3 8
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 19 4 4 4 5 4
4 din care femei 15 4 4 4 2 4
5 Cumulanzi externi 19 6 3 2 5
6 din care femei 17 6 3 1 4
7 inclusiv cercetători 37 4 9 7 7 9
8 din care femei 31 4 9 7 3 8
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 7 1 1 3 2 5
10 din care femei 6 1 1 3 1 4
11 doctor în ştiinţe 24 4 4 6 5 7
12 din care femei 20 4 4 6 2 6
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 5 1 3 1 3
14 din care femei 5 1 3 1 3
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 13 2 4 4 3 4
16 din care femei 11 2 4 4 1 4
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 5 1 1 3 3
20 din care femei 3 1 1 1 2
21 Doctoranzi 6 3
22 din care femei 6 3
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei 1 1
23 unități / 37 persoane unice / 42 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Callo Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
23-12-1955 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27
1
5
2 Achiri Ion
IBN
Identificator
25-01-1953 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27
1
5
3 Ţvircun Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
18-10-1955 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-02-2023 31-12-2023 MFPC ISE 20.80009.0807.45

5
4 Vicol Nelu
IBN
Identificator
03-01-1952 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 cumul intern/titular 03-02-2023 31-12-2023 MFPC ISE 20.80009.0807.45
2
7
5 Bâlici Veronica
IBN
Identificator
02-10-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27

3
6 Ciobanu Adriana
IBN
Identificator
09-11-1973 Doctor conf.univ.
Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-10-2022 31-12-2023 LAPI ISE 20.80009.1606.10
1
13
7 Cucer Angela
IBN
Identificator
12-01-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1.25 titular/cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 LAPI ISE 20.80009.1606.10
2
8
8 Hadîrcă Maria
IBN
Identificator
14-10-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2023 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27
1
4
9 Morari Marina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
23-06-1964 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 04-02-2020 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27

3
10 Posţan Liliana
IBN
Identificator
00-00-1968 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date ISE 20.80009.0807.23
1
7
11 Petrovschi Nina
IBN
Identificator
03-03-1960 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27
1
4
12 Pogolşa Lilia
IBN
Identificator
01-04-1963 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul intern 03-02-2023 31-12-2023 MFPC ISE 20.80009.0807.45
1
4
13 Raileanu Alina
IBN
Identificator
08-05-1976 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 14-03-2022 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27

1
14 Groza (Verdeş) Angela
IBN
Identificator
03-12-1972 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 14-03-2022 30-09-2023 MFPC ISE 20.80009.0807.45

1
15 Franţuzan Ludmila
IBN
IdentificatorIdentificator
08-12-1981 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.5107.20
20.80009.0807.27


4
16 Racu Jana
IBN
IdentificatorIdentificator
06-05-1962 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 01-03-2022 31-12-2023 LAPI ISE 20.80009.1606.10

6
17 Straistari-Lungu Cristina
IBN
Identificator
24-06-1983 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2023 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27
1
4
18 Patraşcu Dumitru
IBN
Identificator
21-07-1951 prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-02-2023 31-12-2023 MFPC ISE 20.80009.0807.45

3
19 Afanas Aliona
IBN
IdentificatorIdentificator
17-08-1974 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul intern 03-02-2023 31-12-2023 MFPC ISE 20.80009.0807.45
1
2
20 Furdui Emilia
IBN
Identificator
12-12-1956 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LAPI ISE 20.80009.1606.10
1
2
1 - 20 of 37