Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 3 1 1 1
2 din care femei 3 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 3 1 1 1
4 din care femei 3 1 1 1
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 3 1 1 1
8 din care femei 3 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 2 1 1 1
12 din care femei 2 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2 1 1 1
16 din care femei 2 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1
22 din care femei 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
0.75 unități / 3 persoane unice / 3 înregistrări / 2 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Ciobanu Ina
IBN
01-01-1912 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USARB 20.80009.5007.22

2 Gorea Adela
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1980 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USARB 20.80009.5007.22

3 Negara Corina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
16-07-1981 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USARB 20.80009.5007.22

1