Institutul de Zoologie
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 128 2 16 28 25 20 37 20 14
2 din care femei 66 1 9 18 13 10 15 12 6
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 100 2 12 21 20 12 33 14 13
4 din care femei 56 1 9 15 11 7 13 9 5
5 Cumulanzi externi 46 7 14 8 10 7 7 2
6 din care femei 20 3 8 4 3 2 3 1
7 inclusiv cercetători 99 1 15 25 21 16 21 11 10
8 din care femei 51 8 15 13 8 7 6 4
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 13 1 2 2 8 4 4
10 din care femei 3 2 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 59 5 13 15 11 15 7 8
12 din care femei 36 3 10 10 7 6 6 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 32 6 8 7 11 3 7
14 din care femei 19 4 6 5 4 3 3
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2 1 1 1
16 din care femei 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 4 1 3 2 1
18 din care femei 2 1 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 5 5 1 3
20 din care femei
21 Doctoranzi 16 4 7 3 2
22 din care femei 9 3 3 2 1
23 Conducători de doctorat 9 1 1 1 6 3 2
24 din care femei 3 1 1 1 1 1
100 unități / 128 persoane unice / 153 înregistrări / 24 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bileţchi Lucia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
20-08-1970 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 LHE IZ 20.80009.7007.06
2
3
2 Gulea Aurelian
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
28-05-1946 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1.25 cumul/titular 01-01-2020 31-12-2023 LSFM IZ 20.80009.7007.12
20.80009.5007.10
3
11
28
3 Negru Maria
IBN
Identificator
25-05-1945 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 titular 27-11-2022 31-12-2023 LHE IZ 20.80009.7007.06
2
2
4 Cozari Tudor
IBN
Identificator
25-04-1954 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02
20.80009.7007.11
1

1
5 Derjanschi Valeriu
IBN
Identificator
28-07-1958 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1.5 titular/cumul 01-01-2020 31-12-2023 LE IZ 20.80009.7007.02
20.80009.0807.24
2

4
6 Crepis Oleg
IBN
Identificator
12-06-1953 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 01-01-2020 31-12-2023 LIA IZ 20.80009.7007.06
3
3
7 Erhan Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificator
24-10-1953 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2021 31-12-2023 LPH IZ 20.80009.7007.12
4
11
8 Andreev Nadejda
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
04-01-1972 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 04-07-2022 26-04-2023 LHE IZ 20.80009.7007.06

1
9 Enciu-Baban Elena
IBN
Identificator
17-02-1980 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-07-2022 31-12-2023 LE IZ 20.80009.7007.02
3
4
10 Bacal Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
29-12-1974 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-01-2023 31-12-2023 LE IZ 20.80009.7007.02
20.80009.7007.12
9

14
11 Bagrin Nina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-11-1976 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.25 titular/cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 LHE IZ 20.80009.7007.06
20.80009.7007.12
6

8
12 Bivol Alexei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
07-05-1965 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 01-01-2020 31-12-2023 LPH IZ 20.80009.7007.12
4
13
13 Buşmachiu Galina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-01-1963 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LE IZ 20.80009.7007.02
11
20
14 Calestru Livia
IBN
IdentificatorIdentificator
27-01-1971 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 cumul intern 01-01-2023 31-12-2023 LE IZ 20.80009.7007.02
2
3
15 Chihai Oleg
IBN
IdentificatorIdentificator
01-11-1973 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2022 31-12-2023 LPH IZ 20.80009.7007.12
6
12
16 Chiriac Ion
IBN
28-07-1944 Doctor conf.cerc.
Tehnician superior - H6112 0.5 titular 01-01-2020 LE IZ instituțional
17 Iurcu-Străistaru Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
09-12-1958 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 01-01-2020 31-12-2023 LPH IZ 20.80009.7007.12
4
12
18 Larion Alina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
25-11-1968 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 10-10-2022 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02
9
12
19 Melnic Maria
IBN
Identificator
17-06-1944 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 01-01-2023 31-12-2023 LPH IZ 20.80009.7007.12

20 Fulga Nina
IBN
IdentificatorIdentificator
15-10-1948 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific - E6022 1 cumul/cumul 01-06-2021 31-12-2023 LIA IZ 20.80009.7007.06
20.80009.5107.24
20.80009.7007.12
3


4
1 - 20 of 128