Biblioteca Științifică ”A. Lupan” - Institut
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 42 8 4 9 12 12 4
2 din care femei 17 6 1 4 2 4
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 30 8 3 6 11 9 4
4 din care femei 13 6 1 3 2 3
5 Cumulanzi externi 20 3 5 5 5 2
6 din care femei 6 1 2 2
7 inclusiv cercetători 35 6 4 8 9 10 3
8 din care femei 15 5 1 4 1 4
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 9 3 6 5 3
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 10 1 3 3 3 2 1
12 din care femei 2 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 1 1 1
14 din care femei 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 6 3 2 1 2
16 din care femei 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 4 1 3 3 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 5 3 1
22 din care femei 3 3
23 Conducători de doctorat 2 1 1 1
24 din care femei
38.25 unități / 42 persoane unice / 57 înregistrări / 14 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Dulgheru Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-03-1956 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 1.5 cumul intern/cumul intern/cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.7007.10
20.80009.1606.04
20.80009.5007.242
2 Dragnev Demir
IBN
Identificator
27-07-1936 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 1 titular/cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.36
20.80009.1606.04


4
3 Ciobanu Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificator
24-09-1967 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

4 Bujor Oleg
IBN
Identificator
10-03-1978 Doctor conf.univ.
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 2.25 titular/cumul/titular 02-01-2020 A BSC instituțional
5 Belostecinic Grigore
IBN
IdentificatorIdentificator
07-01-1960 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Consultant științific - E6014 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04
20.80009.0807.18


5
6 Armeanic Alexandru
IBN
Identificator
05-11-1973 conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 04-01-2021 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18

11
7 Covaliova Olga
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
15-09-1960 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.5007.27
20.80009.1606.04
20.80009.0807.183
8 Petrencu Anatol
IBN
IdentificatorIdentificator
22-05-1954 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

17
9 Cereteu Igor
IBN
IdentificatorIdentificator
03-08-1968 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 2 cumul/titular/cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.36
20.80009.1606.04
1

3
10 Rotaru Liliana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
14-04-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 1 cumul intern/cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.11
20.80009.1606.04
1

8
11 Rusnac Gheorghe
IBN
23-11-1942 Doctor Habilitat Consultant științific - E6014 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

12 Manolache Constantin
IBN
Identificator
01-11-1953 Doctor Habilitat conf.univ.
Director - E6004 1.5 titular/cumul intern 02-01-2020 A BSC instituțional 4
13 Mitcu Silvia
IBN
22-08-1979 Doctor Cercetător științific principal - E6015 1.5 titular/cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18

14 Oprea Valeriu
IBN
30-09-1958 Cercetător științific - E6022 1.5 titular/cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04
20.80009.0807.18


1
15 Vârţanu Ion
IBN
25-04-1949 Șef centru - E6023 2 titular/titular 02-01-2020 CCE BSC instituțional
16 Xenofontov Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
15-02-1977 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.75 cumul intern/cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.11
20.80009.1606.04


17
17 Nikolaeva Janna
IBN
10-09-1968 Cercetător științific - E6022 1.5 titular/cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

18 Zasavitchi Lidia
IBN
22-10-1959 Cercetător științific - E6022 1.5 titular/cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

19 Poştarencu Dinu
IBN
IdentificatorIdentificator
30-08-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular/cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.36
20.80009.1606.04


2
20 Donici Silvia 15-04-1956 Cercetător științific - E6022 1.5 titular/cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04
20.80009.0807.18


1 - 20 of 42