Institutul de Ecologie şi Geografie
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 89 7 29 12 13 23 12 9
2 din care femei 47 6 20 6 8 5 6 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 74 6 26 10 11 19 10 8
4 din care femei 41 5 19 5 7 3 4 1
5 Cumulanzi externi 27 3 9 4 3 5 3 1
6 din care femei 13 3 4 1 2 3 3
7 inclusiv cercetători 76 7 28 10 8 18 8 8
8 din care femei 39 6 19 4 4 4 4 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 5 5 1 4
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 36 1 12 9 5 9 7 1
12 din care femei 17 1 7 3 3 3 3 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 15 3 1 1 10 5 4
14 din care femei 3 2 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 8 3 2 3 2
16 din care femei 2 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 3 3 1 2
20 din care femei
21 Doctoranzi 14 3 8 2 1
22 din care femei 8 2 6
23 Conducători de doctorat 3 1 2 1 1
24 din care femei 3
82.25 unități / 89 persoane unice / 117 înregistrări / 21 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Lozan Raisa
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-07-1957 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 cumul/titular 02-01-2020 LENA IEG instituțional 5
2 Matei Constantin
IBN
IdentificatorIdentificator
04-04-1940 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 03-01-2023 31-12-2023 LIERM IEG 20.80009.7007.11

1
3 Bulimaga Constantin
IBN
IdentificatorIdentificator
12-01-1944 Doctor Habilitat conf.cerc.
Șef laborator - E6011 2 titular/titular 02-01-2020 LE IEG instituțional 14
4 Sandu Maria
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
21-09-1944 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 02-01-2020 LENA IEG instituțional 6
5 Cocîrţă Petru
IBN
IdentificatorIdentificator
04-02-1947 Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 19-01-2023 LIERM IEG 20.80009.7007.11

6 Kolomieţ Irina
IBN
IdentificatorIdentificator
01-11-1961 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 LE IEG 20.80009.7007.11
1
2
7 Donica Ala
IBN
IdentificatorIdentificator
02-01-1980 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul intern 03-01-2022 GCES IEG instituțional 2
8 Liogchii Nina
IBN
IdentificatorIdentificator
30-07-1959 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2020 LENA IEG instituțional 3
9 Mogîldea Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificator
05-01-1956 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific stagiar - E6026 1.5 cumul intern/cumul intern/titular 03-01-2022 31-12-2023 LE IEG 20.80009.7007.11
20.80009.7007.08
4
1
6
10 Stegărescu Vasile
IBN
IdentificatorIdentificator
12-05-1959 Doctor conf.cerc.
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 1.5 titular/cumul intern 02-05-2022 A IEG instituțional 1
11 Găină Boris
IBN
IdentificatorIdentificator
17-08-1947 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul/cumul 03-01-2023 31-12-2023 LE IEG 20.80009.7007.11
20.80009.5107.05


6
12 Crîşmaru Valentin
IBN
22-02-1951 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LIERM IEG 20.80009.7007.11

2
13 Miţul Efrem
IBN
27-03-1934 conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 titular 02-01-2020 20-09-2023 LGE IEG 20.80009.7007.08

14 Sîrodoev Ghenadie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-08-1951 Doctor conf.univ.
Șef laborator - E6011 1.75 titular/cumul intern/cumul 02-01-2020 LGE IEG instituțional 1
15 Tărîţă Anatolie
IBN
IdentificatorIdentificator
11-07-1958 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6011 1 titular 02-01-2020 LENA IEG instituțional 6
16 Grabco Nadejda
IBN
IdentificatorIdentificator
19-10-1950 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LE IEG 20.80009.7007.11
3
7
17 Drumea Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificator
25-12-1956 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LE IEG 20.80009.7007.11

18 Overcenco Aureliu
IBN
IdentificatorIdentificator
12-10-1967 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 LGE IEG 20.80009.7007.08

19 Brega Vladimir
IBN
28-09-1943 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 02-01-2020 LENA IEG instituțional
20 Bodrug Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificator
11-11-1964 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LE IEG 20.80009.7007.11
1
4
1 - 20 of 89