Institutul de Ecologie şi Geografie
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 64 4 25 8 7 15 6 6
2 din care femei 31 4 18 2 3 2 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 50 3 22 6 6 11 5 5
4 din care femei 26 3 17 1 3 1
5 Cumulanzi externi 25 3 9 4 2 4 1 1
6 din care femei 11 3 4 1 1 2 1
7 inclusiv cercetători 64 4 25 8 7 15 6 6
8 din care femei 31 4 18 2 3 2 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 5 5 1 4
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 29 1 10 8 4 6 4
12 din care femei 12 1 6 2 2 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 12 3 1 1 7 3 3
14 din care femei 2 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 7 3 1 3 1
16 din care femei 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 3 3 1 2
20 din care femei
21 Doctoranzi 12 1 8 2 1
22 din care femei 7 1 6
23 Conducători de doctorat 3 1 2 1 1
24 din care femei 1
49.25 unități / 64 persoane unice / 74 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Crivova Olga
IBN
IdentificatorIdentificator
30-12-1980 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCRM IEG 20.80009.7007.08
1
2
2 Mîndru Galina
IBN
IdentificatorIdentificator
19-03-1971 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCRM IEG 20.80009.7007.08
1
4
3 Ţurcanu Viorica
IBN
IdentificatorIdentificator
07-03-1986 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCRM IEG 20.80009.7007.08

3
4 Mironova Tatiana
IBN
16-01-1955 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LCRM IEG 20.80009.7007.08

5 Bejan Iurie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-05-1978 Doctor conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LGP IEG 20.80009.7007.08
5
18
6 Ţîţu Pavel
IBN
21-04-1985 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LGP IEG 20.80009.7007.08

1
7 Jechiu Iradion
IBN
IdentificatorIdentificator
21-04-1983 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGP IEG 20.80009.7007.08

7
8 Munteanu Valentina
IBN
IdentificatorIdentificator
12-06-1965 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGP IEG 20.80009.7007.08
1
1
9 Angheluţa Viorica
IBN
IdentificatorIdentificator
25-03-1983 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGP IEG 20.80009.7007.08

6
10 Angheluţa Viorica
IBN
IdentificatorIdentificator
25-03-1983 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 20-07-2022 31-12-2023 LGP IEG 20.80009.7007.08

6
11 Sîrodoev Ghenadie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-08-1951 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 LGE IEG 20.80009.7007.08

1
12 Overcenco Aureliu
IBN
IdentificatorIdentificator
12-10-1967 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 LGE IEG 20.80009.7007.08

13 Miţul Efrem
IBN
27-03-1934 conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 titular 02-01-2020 20-09-2023 LGE IEG 20.80009.7007.08

14 Curcubăt Stela
IBN
20-05-1968 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGE IEG 20.80009.7007.08
1
5
15 Ţugulea Andrian
IBN
IdentificatorIdentificator
08-12-1987 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LE IEG 20.80009.7007.11
3
4
16 Stegărescu Vasile
IBN
IdentificatorIdentificator
12-05-1959 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LE IEG 20.80009.7007.11
1
1
17 Drumea Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificator
25-12-1956 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LE IEG 20.80009.7007.11

18 Mogîldea Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificator
05-01-1956 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LE IEG 20.80009.7007.11
4
6
19 Grabco Nadejda
IBN
IdentificatorIdentificator
19-10-1950 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LE IEG 20.80009.7007.11
3
7
20 Certan Corina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-08-1979 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LE IEG 20.80009.7007.11
2
6
1 - 20 of 74