Agenția Națională de Sănătate Publică
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 38 4 6 8 4 6 2 1
2 din care femei 24 3 5 5 2 3 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 20 2 4 5 1 4 1 1
4 din care femei 14 1 4 4 3 1 1
5 Cumulanzi externi 20 2 2 3 4 3 1 1
6 din care femei 11 2 1 1 2 1 1
7 inclusiv cercetători 37 4 6 8 4 5 1 1
8 din care femei 23 3 5 5 2 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 1 2 1
10 din care femei 2 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 14 3 7 2 2 1
12 din care femei 9 3 5 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 6 2 1 3 1 1
14 din care femei 4 1 3 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2 1 1 1
16 din care femei 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 9 4 1
22 din care femei 6 3
23 Conducători de doctorat 2 1 1 1
24 din care femei 1 1
26 unități / 38 persoane unice / 47 înregistrări / 7 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Spînu Constantin
IBN
IdentificatorIdentificator
19-03-1950 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 01-01-2020 13-10-2023 LȘHVIH ANSP 20.80009.8007.15

9
2 Iziumov Nina
IBN
Identificator
04-12-1970 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 01-09-2020 31-12-2023 LȘHVIH ANSP 20.80009.8007.15

6
3 Spînu Igor
IBN
Identificator
25-07-1978 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 17-06-2020 31-12-2023 LȘHVIH ANSP 20.80009.8007.15

1
4 Pantea Larisa
IBN
Identificator
28-04-1983 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2022 29-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.09
2
2
5 Grumeza Maria
IBN
17-05-1966 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 01-07-2020 29-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.09
2
2
6 Sofronie Olga
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1980 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 02-01-2020 29-12-2023 LȘSRA ANSP 20.80009.8007.09

3
7 Tapu Livia
IBN
IdentificatorIdentificator
07-05-1992 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 29-12-2023 LȘSRA ANSP 20.80009.8007.09
2
7
8 Lozneanu Irina
IBN
00-00-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2022 29-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.09
2
2
9 Tighinean Corina
IBN
00-00-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 11-11-2021 29-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.09

10 Şalaru Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
26-08-1963 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.20

4
11 Bîlba Valeriu
IBN
Identificator
02-07-1969 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.20
1
5
12 Gîncu Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1986 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 LIRR ANSP 20.80009.8007.20
2
2
13 Overcenco Ala
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-05-1975 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LIRR ANSP 20.80009.8007.20
4
5
14 Ababii Aurelia
IBN
IdentificatorIdentificator
06-12-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-02-2022 31-12-2023 LIRR ANSP 20.80009.8007.20
3
4
15 Căpăţină Angela
IBN
IdentificatorIdentificator
17-02-1981 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LIRR ANSP 20.80009.8007.20
2
2
16 Tapu Livia
IBN
IdentificatorIdentificator
07-05-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2022 29-12-2023 LȘSRA ANSP 20.80009.8007.09
2
7
17 Zavtoni Mariana
IBN
Identificator
27-03-1976 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LPCT ANSP 20.80009.8007.35
1
3
18 Zavtoni Mariana
IBN
Identificator
27-03-1976 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 01-01-2021 31-12-2023 LPCT ANSP 20.80009.8007.35
1
3
19 Guştiuc Vasile
IBN
17-07-1986 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 02-01-2021 29-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.35

20 Bucata (Gurghiș) Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
06-05-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 02-01-2021 29-12-2023 LIRR ANSP 20.80009.8007.35

3
1 - 20 of 47