Institutul de Fitotehnie "Porumbeni"
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 85 3 6 10 34 13 23 2
2 din care femei 48 4 8 16 7 15
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 81 2 6 10 31 13 22 2
4 din care femei 47 4 8 15 7 14
5 Cumulanzi externi 9 2 1 6 1
6 din care femei 2 2 1
7 inclusiv cercetători 30 3 4 4 14 3 6 2
8 din care femei 8 2 2 3 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 8 1 7 2
12 din care femei 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 7 2 3 2 2 2
14 din care femei 2 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2 2
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 9 3 4 1 1 1
22 din care femei 3 2 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
91.25 unități / 85 persoane unice / 108 înregistrări / 36 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Musteaţă Simion
IBN
11-01-1948 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular/cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LZN Porumbeni 20.80009.5107.15

4
2 Rotari Eugen
IBN
27-10-1969 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1.25 cumul/titular 04-01-2021 31-12-2023 LT SCS Porumbeni 20.80009.5107.15
20.80009.5107.21

3
5
3 Meleca Anatolie
IBN
04-09-1964 Doctor Șef laborator - E6011 1.5 titular/cumul intern 01-01-2022 LT SCS Porumbeni instituțional 2
4 Rurac Mihail
IBN
IdentificatorIdentificator
15-08-1966 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2022 31-12-2023 LZS Porumbeni 20.80009.5107.15
1
2
5 Gribincea Vladimir
IBN
Identificator
19-11-1966 Doctor Șef laborator - E6011 1.5 titular/cumul intern 01-01-2022 LS ST Porumbeni instituțional 1
6 Borozan Pantelimon
IBN
Identificator
09-08-1961 Doctor conf.cerc.
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 2.25 titular/cumul intern/cumul/cumul intern 02-01-2020 A Porumbeni instituțional 6
7 Mîrza Vitalie
IBN
05-08-1948 conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LZS Porumbeni 20.80009.5107.15

2
8 Vanicovici Nicolae
IBN
05-09-1959 conf.cerc.
Șef laborator - E6011 1.5 titular/titular 01-01-2022 LZS Porumbeni instituțional 2
9 Criucicov Oleg
IBN
21-06-1961 Specialist principal - E6025 1.5 cumul intern/titular 01-01-2022 SERTTRI Porumbeni instituțional 1
10 Lebediuc Gheorghe
IBN
30-04-1968 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS ST Porumbeni 20.80009.5107.15

1
11 Guţanu Constantin 10-03-1956 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 01-07-2022 31-12-2023 LG Porumbeni 20.80009.5107.15

12 Cernei Lora 20-11-1951 Administrator principal - H6109 0.5 titular 01-01-2022 SADG Porumbeni instituțional
13 Mistreţ Silvia
IBN
12-09-1962 Doctor conf.cerc.
Secretar științific - E6006 1.25 titular/cumul intern 02-01-2020 A Porumbeni instituțional 1
14 Chirtoacă Leonid
IBN
12-06-1967 conf.univ.
Jurist - H6028 1.75 cumul/titular/cumul 01-01-2021 SPJS Porumbeni instituțional 1
15 Mistreţ Andrei 10-12-1960 Șef serviciu - E6013 1.5 titular/cumul intern 02-01-2020 SADG Porumbeni instituțional
16 Fratea Svetlana
IBN
11-08-1962 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LS ST Porumbeni 20.80009.5107.15

3
17 Malai Ludmila
IBN
28-09-1967 Laborant - E6040 1 titular 02-01-2020 LT SCS Porumbeni instituțional
18 Boaghe Maria 23-03-1960 Laborant - E6040 1 titular 02-01-2020 LT SCS Porumbeni instituțional
19 Ciobanu Valentin
IBN
26-12-1962 Doctor Șef laborator - E6011 1.5 titular/cumul intern 01-01-2022 LG Porumbeni instituțional 1
20 Spînu Axenia 22-08-1967 Laborant - E6040 1 titular 02-01-2020 LG Porumbeni instituțional
1 - 20 of 85