Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.30
Titlul proiectului:  Protecția consolidată a drepturilor pacientului în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Sadovei Nicolai
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
3 / 6 / 3 3 / 6 / 3 3 / 6 / 3 3 / 6 / 3
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 2 6 5 13
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 257.6 257.6 257.6 315.6 1088.4
Finanțare Executată (mii lei 257.6 257.6 257.6 315.6 1088.4
Cofinanțare (mii lei) 50.0 50.0 50.0 50.0 200.0
Menționat proiectul în publicație 10
Total finanțare (mii lei) 307.6 307.6 307.6 365.6 1288.4
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 6 1 2
2 din care femei 3 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 3 1
4 din care femei 1
5 Cumulanzi externi 3 2
6 din care femei 2 1
7 inclusiv cercetători 6 1 2
8 din care femei 3 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 3 2
12 din care femei 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 1
22 din care femei 1
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei
3 unități / 6 persoane unice / 6 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Sadovei Nicolai
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1963 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CIDM USM 20.80009.0807.30
2
3
2 Chisari-Rurak Aliona
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1977 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-02-2022 31-12-2023 CIDM USM 20.80009.0807.30
1
1
3 Guceac Ion
IBN
Identificator
24-05-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 01-03-2023 31-10-2023 CIDM USM 20.80009.0807.30
1
1
4 Novac Tatiana
IBN
17-05-1979 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 01-03-2023 31-10-2023 CIDM USM 20.80009.0807.30

5 Pădure Andrei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-07-1975 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 01-03-2023 31-12-2023 CIDM USM 20.80009.0807.30

2
6 Soțchi Inna
IBN
Identificator
00-00-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 01-03-2023 31-10-2023 CIDM USM 20.80009.0807.30
1
1