Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.26
Titlul proiectului:  Modele, algoritmi și tehnologii de conducere, optimizare și securizare a sistemelor Ciber-Fizice
Conducătorul proiectului:  Dr. Fiodorov Ion Piotr
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
7.75 / 24 / 5 7.75 / 24 / 5 8.5 / 24 / 5 8.5 / 24 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 9 9
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video
Finanțare planificată (mii lei)
Finanțare Executată (mii lei
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 6
Total finanțare (mii lei)
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 24 5 4 3 4 1 3
2 din care femei 7 2 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 20 5 2 3 4 1 3
4 din care femei 6 2 2 1
5 Cumulanzi externi 5 1 2
6 din care femei 1
7 inclusiv cercetători 24 5 4 3 4 1 3
8 din care femei 7 2 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 10 2 1 3 2 1 1
12 din care femei 3 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 8 1 1 3 3 1 2
16 din care femei 2 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 10 3 2
22 din care femei 3 1 1
23 Conducători de doctorat 1
24 din care femei
8.5 unități / 24 persoane unice / 24 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Fiodorov Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
02-06-1968 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCIDSC UTM 20.80009.5007.26
1
13
2 Balabanov Anatolii
IBN
IdentificatorIdentificator
02-11-1942 Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 CCIDSC UTM 20.80009.5007.26

2
3 Bolun Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-09-1947 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCIDSC UTM 20.80009.5007.26
1
2
4 Leahu Alexei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1948 Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCIDSC UTM 20.80009.5007.26

2
5 Izvoreanu Bartolomeu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
07-09-1940 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCIDSC UTM 20.80009.5007.26
1
6
6 Cojuhari Irina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
01-03-1983 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 CCIDSC UTM 20.80009.5007.26
2
14
7 Ciorbă Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1978 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCIDSC UTM 20.80009.5007.26

4
8 Corlat Andrei
IBN
IdentificatorIdentificator
30-08-1957 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCIDSC UTM 20.80009.5007.26
1
2
9 Zgureanu Aureliu
IBN
IdentificatorIdentificator
10-11-1970 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 CCIDSC UTM 20.80009.5007.26

10 Rusu Mariana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1981 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCIDSC UTM 20.80009.5007.26

11 Moraru Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1985 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCIDSC UTM 20.80009.5007.26
2
9
12 Bulai Rodica
IBN
IdentificatorIdentificator
06-02-1977 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCIDSC UTM 20.80009.5007.26

5
13 Andrievschi-Bagrin Veronica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
23-06-1978 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCIDSC UTM 20.80009.5007.26

3
14 Calin Rostislav
IBN
IdentificatorIdentificator
01-01-1980 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCIDSC UTM 20.80009.5007.26

3
15 Scrob Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1988 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 CCIDSC UTM 20.80009.5007.26

16 Rusu Viorel 00-00-1980 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCIDSC UTM 20.80009.5007.26

17 Braga Vasili
IBN
Identificator
27-04-1979 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 CCIDSC UTM 20.80009.5007.26

1
18 Ababii Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-01-1962 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 CCIDSC UTM 20.80009.5007.26
3
13
19 Sudacevschi Viorica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-11-1966 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 CCIDSC UTM 20.80009.5007.26
3
13
20 Cărbune Viorel
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
08-03-1985 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 CCIDSC UTM 20.80009.5007.26
3
10
1 - 20 of 24