Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.16
Titlul proiectului:  Fotosensibilizatori pentru aplicații în terapia fotodinamică și fotovoltaică
Conducătorul proiectului:  Dr. Potlog Tamara Pavel
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
10 / 19 / 4 9.25 / 18 / 4 10 / 17 / 4 9.25 / 17 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 3 6 9
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1346.8 1346.8 1346.8 1555.4 5595.8
Finanțare Executată (mii lei 1346.8 1346.8 1346.8 1555.4 5595.8
Cofinanțare (mii lei) 50.0 50.0 50.0 150.0
Menționat proiectul în publicație 7
Total finanțare (mii lei) 1396.8 1396.8 1396.8 1555.4 5745.8
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 17 1 3 3 7 3 3
2 din care femei 5 2 1 2 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 15 1 2 3 6 2 3
4 din care femei 5 2 1 2 1 1
5 Cumulanzi externi 10 1 1 2 4 2 1
6 din care femei 2 1 1 1
7 inclusiv cercetători 17 1 3 3 7 3 3
8 din care femei 5 2 1 2 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 10 1 2 6 3 2
12 din care femei 2 2 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 1 1 1
14 din care femei 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 4 1 3 2 1
16 din care femei 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 1 1
22 din care femei 2 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
9.25 unități / 17 persoane unice / 17 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Potlog Tamara
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
03-04-1958 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MAAO USM 20.80009.5007.16

8
2 Colibaba Gleb
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
03-07-1979 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MAAO USM 20.80009.5007.16

1
3 Robu Ştefan
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
12-11-1948 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MAAO USM 20.80009.5007.16

8
4 Furtună Vadim
IBN
Identificator
00-00-1987 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 LCȘ MAAO USM 20.80009.5007.16

5 Lungu Ion
Identificator
15-02-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MAAO USM 20.80009.5007.16

6 Gagara Ludmila
IBN
Identificator
03-02-1946 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MAAO USM 20.80009.5007.16

1
7 Popuşoi Ana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-07-1983 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LCȘ MAAO USM 20.80009.5007.16

2
8 Guţu Iacob
IBN
IdentificatorIdentificator
16-08-1948 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LCȘ MAAO USM 20.80009.5007.16

2
9 Bulmaga Petru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
24-04-1954 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MAAO USM 20.80009.5007.16

2
10 Bulimestru Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
25-01-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MAAO USM 20.80009.5007.16

4
11 Barbă Alic
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-03-1958 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 18-05-2020 31-12-2023 LCȘ MAAO USM 20.80009.5007.16

8
12 Untila Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
31-03-1988 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 LCȘ MAAO USM 20.80009.5007.16

1
13 Fedorov Vladimir
IBN
Identificator
20-02-1952 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MAAO USM 20.80009.5007.16

14 Monaico Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-07-1979 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MAAO USM 20.80009.5007.16

2
15 Popa Nelea
IBN
IdentificatorIdentificator
15-05-1980 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 01-03-2022 31-12-2023 LCȘ MAAO USM 20.80009.5007.16

16 Suman Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1967 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LCȘ MAAO USM 20.80009.5007.16

4
17 Sîrbu Andrei
IBN
00-00-1999 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LCȘ MAAO USM 20.80009.5007.16