Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.15
Titlul proiectului:  Implementarea principiilor ingineriei cristalelor și cristalografiei cu raze X pentru designul și crearea materialelor hibride organice/anorganice cu proprietăți avansate fizice și biologic active funcționale
Conducătorul proiectului:  Dr. Kravţov Victor Hristofor
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
16 / 17 / 4 17.5 / 16 / 4 16 / 17 / 4 15 / 16 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 12 18 17 47
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1693.4 1749.7 1836.4 2200.7 7480.2
Finanțare Executată (mii lei 1693.4 1745.7 2114.3 2260.7 7814.1
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 40
Total finanțare (mii lei) 1693.4 1745.7 2114.3 2260.7 7814.1
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 16 4 3 1 1 5 3 1
2 din care femei 12 2 3 1 1 3 3 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 16 4 3 1 1 5 3 1
4 din care femei 12 2 3 1 1 3 3 1
5 Cumulanzi externi 4 1 1 1
6 din care femei 2 1
7 inclusiv cercetători 16 4 3 1 1 5 3 1
8 din care femei 12 2 3 1 1 3 3 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 9 3 1 1 4 3
12 din care femei 7 3 1 1 2 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 4 1 3 3
14 din care femei 3 1 2 3
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 5 3 1 1 2
22 din care femei 3 1 1 1 2
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei 1 1
15 unități / 16 persoane unice / 16 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Gorobeţ Anastasia
IBN
IdentificatorIdentificator
13-03-1994 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LMFSS IFA 20.80009.5007.15

2 Podgornîi Daniel
IBN
IdentificatorIdentificator
08-03-1995 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LMFSS IFA 20.80009.5007.15

1
3 Capbătut Olga
IBN
Identificator
00-00-1997 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LMFSS IFA 20.80009.5007.15
2
2
4 Stati Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificator
19-03-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 01-10-2022 31-12-2023 LMFSS IFA 20.80009.5007.15
2
4
5 Kravţov Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-01-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMFSS IFA 20.80009.5007.15
11
24
6 Bouroş Paulina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-02-1959 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMFSS IFA 20.80009.5007.15
5
13
7 Ciumacov Iurie
IBN
IdentificatorIdentificator
18-07-1952 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMFSS IFA 20.80009.5007.15
2
5
8 Fonari Marina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
08-01-1959 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMFSS IFA 20.80009.5007.15
1
6
9 Croitor Lilia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
21-01-1984 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMFSS IFA 20.80009.5007.15
1
2
10 Botezat Olga
IBN
Identificator
21-08-1985 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMFSS IFA 20.80009.5007.15

11 Costriucova Natalia
IBN
Identificator
26-06-1946 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMFSS IFA 20.80009.5007.15

2
12 Melnic Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
05-07-1979 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMFSS IFA 20.80009.5007.15
2
7
13 Vitiu (Boldişor) Aliona
IBN
Identificator
16-10-1985 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMFSS IFA 20.80009.5007.15

14 Darii Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
03-08-1990 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMFSS IFA 20.80009.5007.15
1
1
15 Beleaev (Nirca) Ecaterina
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1997 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMFSS IFA 20.80009.5007.15
2
3
16 Baca Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-04-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMFSS IFA 20.80009.5007.15
9
11