Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.13
Titlul proiectului:  

Metode deterministe și stocastice de soluționare ale problemelor de optimizare și control

Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Lozovanu Dmitrii Dmitrii
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
9 / 13 / 4 7.5 / 12 / 4 8 / 13 / 4 6.75 / 13 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 5 1 6
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 930.2 1026.1 1076.8 1236.0 4269.1
Finanțare Executată (mii lei 849.5 1026.1 1074.0 1266.0 4215.6
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 6
Total finanțare (mii lei) 849.5 1026.1 1074.0 1266.0 4215.6
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 13 4 1 1 6 2 4
2 din care femei 4 1 1 2 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 7 1 1 5 2 3
4 din care femei 2 2 1 1
5 Cumulanzi externi 7 4 1 1 1
6 din care femei 2 1 1
7 inclusiv cercetători 13 4 1 1 6 2 4
8 din care femei 4 1 1 2 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 3 1 2
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 9 3 1 1 3 1 2
12 din care femei 3 1 2 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 4 4 2 2
14 din care femei 2 2 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 2
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 3 3 1 2
24 din care femei
6.75 unități / 13 persoane unice / 13 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Kolesnik Alexander
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-12-1957 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMM IMI 20.80009.5007.13

1
2 Lozovanu Dmitrii
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
08-11-1948 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMM IMI 20.80009.5007.13

2
3 Şeremet Victor
IBN
Identificator
03-01-1945 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LMM IMI 20.80009.5007.13

4 Lazari Alexandru
IBN
18-08-1985 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LMM IMI 20.80009.5007.13

2
5 Naval Elvira
IBN
09-05-1945 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 02-01-2021 31-12-2023 LMM IMI 20.80009.5007.13

3
6 Secrieru Grigore
IBN
IdentificatorIdentificator
08-06-1942 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 02-01-2021 31-12-2023 LMM IMI 20.80009.5007.13
1
1
7 Buzatu Radu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
02-01-1989 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 02-01-2023 31-12-2023 LMM IMI 20.80009.5007.13

1
8 Capcelea Maria
IBN
IdentificatorIdentificator
12-07-1978 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 LMM IMI 20.80009.5007.13

3
9 Capcelea Titu
IBN
IdentificatorIdentificator
19-01-1980 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 02-01-2023 31-12-2023 LMM IMI 20.80009.5007.13

2
10 Creţu Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1986 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 02-01-2023 31-12-2023 LMM IMI 20.80009.5007.13

11 Mitev Lilia 27-11-1986 Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 02-01-2023 31-12-2023 LMM IMI 20.80009.5007.13

12 Zamorzaeva-Orleanschi Elizaveta
IBN
06-04-1954 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 titular 02-01-2023 31-12-2023 LMM IMI 20.80009.5007.13

1
13 Damian Florin
IBN
IdentificatorIdentificator
06-03-1963 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 LMM IMI 20.80009.5007.13

2