Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.06
Titlul proiectului:  Intensificarea proceselor de transfer și procesare în câmpuri electrice, electromagnetice, cavitaționale; aplicativitatea
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Bologa Mircea Chiril
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
16.5 / 22 / 5 21.75 / 22 / 5 17 / 21 / 5 19 / 21 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 4 4 4 12
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1966.6 2046.7 2240.3 2576.0 8829.6
Finanțare Executată (mii lei 1966.6 2046.7 2490.1 2671.0 9174.4
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 10
Total finanțare (mii lei) 1966.6 2046.7 2490.1 2671.0 9174.4
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 21 2 1 3 14 3 8
2 din care femei 7 2 2 3 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 21 2 1 3 14 3 8
4 din care femei 7 2 2 3 3
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 21 2 1 3 14 3 8
8 din care femei 7 2 2 3 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 4 1 1 2 2
12 din care femei 2 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1 1
14 din care femei 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 1 1 1 1
22 din care femei 2 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
19 unități / 21 persoane unice / 26 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bologa Mircea
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
31-05-1935 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06
2
9
2 Cernica Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
11-01-1950 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

1
3 Motorin Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
14-11-1962 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06
1
2
4 Vrabie Elvira
IBN
IdentificatorIdentificator
22-07-1965 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

3
5 Vrabie Elvira
IBN
IdentificatorIdentificator
22-07-1965 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 04-01-2021 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

3
6 Zelentov Veaceslav
IBN
IdentificatorIdentificator
09-05-1942 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06
2
4
7 Zelentov Veaceslav
IBN
IdentificatorIdentificator
09-05-1942 Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06
2
4
8 Papcenco Andrei
IBN
Identificator
14-05-1940 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

9 Siutkin Sveotoslav
IBN
20-06-1951 Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 02-01-2020 30-04-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

10 Daţco Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
29-06-1948 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06
2
4
11 Solonari Sergiu
IBN
07-09-1977 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 04-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

12 Paramonov Anatolii
IBN
IdentificatorIdentificator
23-03-1941 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 03-01-2020 30-04-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

1
13 Paramonov Anatolii
IBN
IdentificatorIdentificator
23-03-1941 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 02-05-2023 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

1
14 Cubriţcaia Tatiana
IBN
Identificator
03-10-1946 Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 01-07-2021 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

15 Boşneaga Iurie
IBN
IdentificatorIdentificator
14-02-1951 Cercetător științific - E6022 0.75 titular 02-01-2020 30-04-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

16 Cuciuc Tudor
IBN
IdentificatorIdentificator
17-07-1953 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 04-01-2021 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

17 Policarpov Albert
IBN
Identificator
14-10-1958 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

3
18 Vutcariova Irina
IBN
Identificator
30-08-1965 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06
1
3
19 Paladii Irina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
02-08-1993 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

4
20 Sprincean Cătălina
IBN
Identificator
25-06-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 04-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

3
1 - 20 of 26