Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.05
Titlul proiectului:  Nanoparticule metalice biofuncționalizate - obținerea cu ajutorul cianobacteriilor și microalgelor
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Rudic Valeriu Filip
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
13 / 15 / 5 10.75 / 15 / 5 10.25 / 15 / 6 10.5 / 16 / 6
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 12 13 1 27
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1
Aviz, calificativul general
Excelent
(49.2)
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1499.3 1574.9 1629.2 1882.1 6585.5
Finanțare Executată (mii lei 1499.3 1567.1 1875.4 1922.1 6863.9
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 38
Total finanțare (mii lei) 1499.3 1567.1 1875.4 1922.1 6863.9
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 16 4 1 5 5 1 1 1
2 din care femei 10 1 1 4 4 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 12 1 1 4 5 1 1 1
4 din care femei 8 1 3 4 1
5 Cumulanzi externi 5 3 1 1 1
6 din care femei 2 1 1
7 inclusiv cercetători 15 4 1 4 5 1 1 1
8 din care femei 9 1 1 3 4 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 9 1 5 3 1
12 din care femei 8 1 4 3 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 5 2 3 1
14 din care femei 4 1 3 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 2 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
10.5 unități / 16 persoane unice / 16 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Rudic Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-02-1947 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05

3
2 Cepoi Liliana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
30-08-1967 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 20-11-2020 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05
1
14
3 Chiriac Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
21-06-1970 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05
1
12
4 Valuţă Ana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
22-11-1976 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05
1
2
5 Djur (Maxacova) Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
22-07-1981 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2022 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05
1
1
6 Codreanu Liviu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-10-1968 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 01-01-2022 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05

7 Rotari Mihaela
IBN
05-07-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-01-2023 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05

8 Rotari Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
16-02-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 01-01-2022 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05

9 Tasca Valentina
IBN
IdentificatorIdentificator
26-05-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 01-01-2021 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05

10 Rudi Ludmila
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-11-1964 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-10-2020 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05
1
12
11 Miscu Vera
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
03-01-1964 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 cumul intern 01-01-2023 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05
1
3
12 Iaţco Iulia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-06-1977 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2023 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05

13 Tașca Ion
IBN
Identificator
03-02-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-01-2023 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05

1
14 Zosim Liliana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-03-1979 Doctor Asistent regizor - F6058 0.25 cumul 01-07-2023 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05

2
15 Chelmenciuc Viorica
IBN
11-03-1966 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-07-2023 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05

16 Chiseliţă Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-08-1972 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 01-07-2023 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05

2