Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.04
Titlul proiectului:  Materiale noi în baza combinațiilor complexe a metalelor cu liganzi polifuncționali în calitate de polimeri poroși, catalizatori, substanțe biologice și compuși nanostructurați
Organizația:  Institutul de Chimie
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Lozan Vasile Ipolit
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
9 / 13 / 4 9.75 / 14 / 4 10.25 / 14 / 4 10 / 13 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 2 2 1 5
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1284.4 1347.9 1545.1 1642.5 5819.9
Finanțare Executată (mii lei 1206.6 1304.4 1541.5 1633.4 5685.9
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 4
Total finanțare (mii lei) 1206.6 1304.4 1541.5 1633.4 5685.9
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 13 2 1 4 5 4
2 din care femei 7 1 1 3 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 11 2 1 3 5 4
4 din care femei 5 1 1 2 1 1
5 Cumulanzi externi 6 1 4 4
6 din care femei 3 1 1 1
7 inclusiv cercetători 13 2 1 4 5 4
8 din care femei 7 1 1 3 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 9 1 4 4 4
12 din care femei 5 1 3 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 4 2 2 2
14 din care femei 2 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 3 1 2 2
16 din care femei 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat 2 1 1 1
24 din care femei 1 1 1
10 unități / 13 persoane unice / 13 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Druţă Vadim
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
22-11-1971 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCBN IC 20.80009.5007.04

2 Melnic Silvia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
31-05-1976 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LCBN IC 20.80009.5007.04

3 Cuzan Olesea
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
26-09-1989 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCBN IC 20.80009.5007.04

1
4 Ţapcov Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-05-1958 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LCBN IC 20.80009.5007.04

7
5 Jovmir Tudor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
29-09-1952 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCBN IC 20.80009.5007.04

6 Gorincioi (Olednic) Viorina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
07-06-1979 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCBN IC 20.80009.5007.04

1
7 Vodă Irina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
14-04-1986 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 01-09-2020 31-12-2023 LCBN IC 20.80009.5007.04

1
8 Dragancea Diana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
18-02-1974 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-09-2021 31-12-2023 LCBN IC 20.80009.5007.04
1
2
9 Lozan Raisa
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-07-1957 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 01-01-2021 31-12-2023 LCBN IC 20.80009.5007.04

5
10 Negruta Elena 00-00-1993 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 15-10-2021 31-12-2023 LCBN IC 20.80009.5007.04

11 Şova Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-03-1958 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 02-01-2021 31-12-2023 LCBN IC 20.80009.5007.04

11
12 Derivolcov Ion
IdentificatorIdentificator
13-04-1999 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2022 31-12-2023 LCBN IC 20.80009.5007.04

13 Lozan Vasile
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
09-08-1957 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2023 31-12-2023 LCBN IC 20.80009.5007.04

3