Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.01
Titlul proiectului:  Cooperativitate cuantică între emițători (nuclee, atomi, puncte cuantice, molecule, biomolecule, metamateriale) și aplicarea acesteia în informatică, bio- fotonică avansată optogenetică
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Enachi Nicolae Alexandru
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
7.75 / 10 / 3 9.75 / 12 / 3 10.5 / 12 / 3 7.5 / 9 / 3
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 1
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 895.8 948.2 953.8 1140.0 3937.8
Finanțare Executată (mii lei 895.8 946.3 1104.9 1180.0 4127.0
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 1
Total finanțare (mii lei) 895.8 946.3 1104.9 1180.0 4127.0
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 9 1 3 1 1
2 din care femei 5 1 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 7 1 2 1 1
4 din care femei 4 1 1
5 Cumulanzi externi 2 1
6 din care femei 1 1
7 inclusiv cercetători 9 1 3 1 1
8 din care femei 5 1 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 1 1
12 din care femei
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 6 1 1
22 din care femei 4 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
7.5 unități / 9 persoane unice / 10 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Starodub Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1989 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-01-2023 31-12-2023 LOCPC IFA 20.80009.5007.01

2
2 Munteanu Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1982 Cercetător științific - E6022 1 titular 22-08-2022 31-12-2023 LOCPC IFA 20.80009.5007.01

1
3 Podoleanu Diana
IBN
Identificator
00-00-1983 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 01-11-2022 31-12-2023 LOCPC IFA 20.80009.5007.01

2
4 Enachi Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificator
27-05-1958 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LOCPC IFA 20.80009.5007.01

1
5 Bîzgan Serghei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
12-10-1987 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LOCPC IFA 20.80009.5007.01

1
6 Starodub Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LOCPC IFA 20.80009.5007.01

2
7 Tonu Viorica
IBN
IdentificatorIdentificator
04-06-1987 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LOCPC IFA 20.80009.5007.01

8 Ţurcan Marina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-09-1992 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 31-10-2022 31-12-2023 LOCPC IFA 20.80009.5007.01

1
9 Pîslari Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
02-04-1989 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 01-09-2022 31-12-2023 LOCPC IFA 20.80009.5007.01

1
10 Costîșen Igor 00-00-1977 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 01-01-2023 31-12-2023 LOCPC IFA 20.80009.5007.01