Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.28
Titlul proiectului:  Consolidarea sistemului de securitate națională prin cunoaștere și comunicare
Conducătorul proiectului:  Dr. Roşca Liudmila
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
3.75 / 7 / 3 3.75 / 7 / 3 4 / 7 / 3 3.5 / 6 / 3
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 18 18
Evenimente recunoscute de ANACEC 2 2
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 480.0 420.0 420.0 502.4 1822.4
Finanțare Executată (mii lei 359.4 420.0 420.0 502.4 1701.8
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 19
Total finanțare (mii lei) 359.4 420.0 420.0 502.4 1701.8
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 6 1 1 2
2 din care femei 4 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 2 1 1
4 din care femei 1 1 1
5 Cumulanzi externi 4 1 1
6 din care femei 3
7 inclusiv cercetători 6 1 1 2
8 din care femei 4 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 3 1 1 2
12 din care femei 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 3 1 1 2
16 din care femei 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1
22 din care femei 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
3.5 unități / 6 persoane unice / 6 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Cazacu Vitalie
IBN
Identificator
00-00-1972 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2023 30-11-2023 LD IRIM 20.80009.0807.28

2
2 Ciobanu Natalia
IBN
00-00-1984 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2023 30-11-2023 LD IRIM 20.80009.0807.28

2
3 Curoş Liudmila
IBN
00-00-1980 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LD IRIM 20.80009.0807.28

2
4 Roşca Simion
IBN
Identificator
01-01-1956 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2023 30-11-2023 LD IRIM 20.80009.0807.28

2
5 Ursu Valentina
IBN
00-00-1989 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LD IRIM 20.80009.0807.28

1
6 Roşca Ludmila
IBN
Identificator
15-10-1960 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LD IRIM 20.80009.0807.28

5