Listă proiecte:
Export XLS
Nr. Codul proiectului Denumirea proiectului Organizația Parteneri Conducătorul proiectului Total
Exp.1+
Exp.2+
Exp.3
Total finanțare (mii lei) Calificativul general Unități,
finanțare
prin proiecte
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
Total publicații
indexate în IBN
Manifestări științifice
1 20.80009.0807.28 Consolidarea sistemului de securitate națională prin cunoaștere și comunicare Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova Dr. Roşca Liudmila 502.4 3.5 6 1 20 2
Total 0 0 3.5 6 1 20 2