Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.24
Titlul proiectului:  Patrimoniu etnografic și natural al Republicii Moldova - salvgardare muzeală pentru sporirea coeziunii sociale
Conducătorul proiectului:  Dr. Prohin Andrei
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
17.25 / 23 / 4 16 / 23 / 4 18 / 24 / 4 16.5 / 24 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 1 2
Evenimente recunoscute de ANACEC 3 3 6
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2070.4 2236.4 2290.7 3068.3 9665.8
Finanțare Executată (mii lei 2038.6 2176.7 2263.3 3034.5 9513.1
Cofinanțare (mii lei) 317.6 236.4 177.8 39.2 771.0
Menționat proiectul în publicație 2
Total finanțare (mii lei) 2356.2 2413.1 2441.1 3073.7 10284.1
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 24 2 2 5 3 9 4 3
2 din care femei 8 1 1 4 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 17 2 2 2 3 7 4 2
4 din care femei 7 1 1 4 2 1
5 Cumulanzi externi 16 2 1 3 2 6 3 2
6 din care femei 4 1 1 1 1
7 inclusiv cercetători 24 2 2 5 3 9 4 3
8 din care femei 8 1 1 4 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 12 1 2 2 2 5 3 1
12 din care femei 5 1 1 3 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 1 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2 2 1
16 din care femei 2 2 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 1 1 1 1
22 din care femei 1 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
16.5 unități / 24 persoane unice / 25 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Prohin Andrei
IBN
Identificator
21-09-1985 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

7
2 Pană Sergiu
IBN
29-06-1978 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SȘN MNEIN 20.80009.0807.24

2
3 Buzilă Varvara
IBN
IdentificatorIdentificator
19-11-1955 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

1
4 Brihuneţ Manole
IBN
24-04-1962 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

1
5 Candu Teodor
IBN
Identificator
28-05-1978 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

4
6 Lozovanu Dorin
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-04-1975 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

4
7 Derjanschi Valeriu
IBN
Identificator
28-07-1958 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 SȘN MNEIN 20.80009.0807.24

4
8 Dudnicenco Nicolae
IBN
Identificator
03-05-1982 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

2
9 Macovei Tamara
IBN
27-09-1958 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

1
10 Curcubăt Stela
IBN
20-05-1968 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 04-10-2022 25-09-2023 SȘN MNEIN 20.80009.0807.24

5
11 Ciocanu Maria
IBN
24-08-1946 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

12 Ţugulea (Hacina) Cristina
IBN
IdentificatorIdentificator
24-06-1991 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 SȘN MNEIN 20.80009.0807.24

4
13 Ciobotaru Valerian
IBN
Identificator
12-03-1948 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 SȘN MNEIN 20.80009.0807.24

1
14 Obadă Teodor
IBN
Identificator
09-12-1961 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 SȘN MNEIN 20.80009.0807.24

5
15 Vicol Petru
IBN
04-09-1975 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

3
16 Ursu Mihail
IBN
29-08-1951 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

17 Reșetnic Elena
IBN
Identificator
00-00-1985 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

2
18 Ciobanu Aureliu
IBN
00-00-1969 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

19 Onofriescu Valentina
IBN
00-00-1961 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

20 Ciobanu Constantin
IBN
02-07-1947 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 13-03-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

1 - 20 of 25