Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.43
Titlul proiectului:  Patrimoniul muzeal și memoria istorică: cercetare, interpretare, prezentare
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Zabolotnaia Lilia Pavel
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
21.25 / 24 / 4 18.25 / 23 / 4 18.25 / 23 / 4 17 / 21 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 2 32 21 55
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 8 9
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2437.7 2610.8 2763.4 3611.7 11423.6
Finanțare Executată (mii lei 2437.6 2609.2 2763.3 3522.5 11332.6
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 49
Total finanțare (mii lei) 2437.6 2609.2 2763.3 3522.5 11332.6
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 21 5 1 7 5 9 1
2 din care femei 12 3 1 6 1 6
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 16 3 1 7 3 8
4 din care femei 10 1 1 6 1 6
5 Cumulanzi externi 5 2 2 1 1
6 din care femei 2 2
7 inclusiv cercetători 21 5 1 7 5 9 1
8 din care femei 12 3 1 6 1 6
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 1 2 2
10 din care femei 2 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 8 1 3 2 4
12 din care femei 5 3 1 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 7 3 4 6
14 din care femei 4 3 1 3
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
17 unități / 21 persoane unice / 21 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Zabolotnaia Lilia
IBN
IdentificatorIdentificator
05-07-1961 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43
2
4
2 Tentiuc Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
23-01-1957 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.43

2
3 Iarmulschi Vasile
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
13-01-1984 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.43

8
4 Topal Denis
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1981 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.43
1
4
5 Bubulici Valeriu
IBN
Identificator
06-05-1965 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.43

6 Mistreanu Eugeniu
IBN
IdentificatorIdentificator
16-01-1987 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.43
1
2
7 Sîrbu Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
24-08-1981 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.43
1
2
8 Griţco Ana
IBN
Identificator
26-12-1961 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43
1
2
9 Ghimpu Vlad
IBN
Identificator
02-10-1957 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2022 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43

10 Arcuş-Jantovan Elena
IBN
Identificator
00-00-1989 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43
2
2
11 Povestca Anatolie
IBN
Identificator
00-00-1975 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 01-07-2021 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43
1
4
12 Serjant Vera
IBN
Identificator
28-10-1963 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43
1
1
13 Marinescu-Tonu Lucia
IBN
Identificator
20-03-1978 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43
1
1
14 Boldureanu Ana
IBN
IdentificatorIdentificator
17-06-1960 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43

15 Mateevici Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
06-05-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.43
1
4
16 Chiroşca Adelaida
IBN
Identificator
04-09-1960 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43
1
1
17 Ploşniţă Elena
IBN
Identificator
10-03-1953 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.75 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43
1
3
18 Sava Eugen
IBN
Identificator
04-08-1956 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.43

19 Vasilache-Curoșu Mariana
IBN
Identificator
30-03-1987 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.43

1
20 Sîrbu Livia
IBN
IdentificatorIdentificator
26-11-1984 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.43
1
1
1 - 20 of 21