Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.40
Titlul proiectului:  Concepția integrată a sportului național buna guvernanță, protejarea minorilor, combaterea dopajului și a corupției
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Budevici-Puiu Liliana
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
3.5 / 7 / 4 4.5 / 9 / 4 4 / 8 / 4 3.5 / 7 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 12 2 9 2 25
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 358.3 358.3 358.3 426.0 1500.9
Finanțare Executată (mii lei 358.3 358.3 358.3 426.0 1500.9
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație
Total finanțare (mii lei) 358.3 358.3 358.3 426.0 1500.9
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 7 2 1
2 din care femei 4 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 5 2 1
4 din care femei 3 2 1
5 Cumulanzi externi 2
6 din care femei 1
7 inclusiv cercetători 7 2 1
8 din care femei 4 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1
10 din care femei 1 1
11 doctor în ştiinţe 5 1 1
12 din care femei 2 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1
16 din care femei 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 1
20 din care femei 1 1
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
3.5 unități / 7 persoane unice / 7 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Budevici-Puiu Anatolie
IBN
Identificator
00-00-1958 Doctor prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.40

1
2 Budevici-Puiu Liliana
IBN
Identificator
27-01-1969 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.40

3 Cicala Alexandru
IBN
Identificator
00-00-1987 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 01-10-2021 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.40
1
5
4 Cojocaru Vladlen
IBN
Identificator
Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-10-2021 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.40

2
5 Lungu Ecaterina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
27-05-1981 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.40
1
7
6 Nastas Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
08-07-1983 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.40
1
4
7 Popov Margareta 00-00-1971 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 01-12-2022 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.40