Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.39
Titlul proiectului:  Monitorizarea științifico-pedagogică și asigurarea medico-biologică a procesului de antrenament a sportivilor din loturile naționale pentru pregătirea către concursurile de anvergură (jocurile olimpice, campionatele mondiale și europene)
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Manolachi Veaceslav Grigore
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
6 / 12 / 4 5.5 / 11 / 3 5.5 / 11 / 3 6 / 12 / 3
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 705.6 605.0 623.0 711.4 2645.0
Finanțare Executată (mii lei 605.0 605.0 605.0 711.4 2526.4
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație
Total finanțare (mii lei) 605.0 605.0 605.0 711.4 2526.4
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 12 2 3 1 4 2 2
2 din care femei 4 1 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 9 2 2 1 4 2 2
4 din care femei 2 1 1
5 Cumulanzi externi 3 1
6 din care femei 2 1
7 inclusiv cercetători 12 2 3 1 4 2 2
8 din care femei 4 1 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 1 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 7 2 1 1 2 1 1
12 din care femei 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 6 1 1 1 3 2 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 4 1 1 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei
6 unități / 12 persoane unice / 12 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Manolachi Veaceslav
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
27-03-1958 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.39

5
2 Dorgan Viorel
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
05-01-1973 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Rect. USEFS 20.80009.0807.39

1
3 Iliin Grigore
IBN
04-10-1948 Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.39

4 Branişte Gheorghe
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-01-1910 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.39

1
5 Povestca Lazari
IBN
Identificator
23-02-1968 Doctor conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.39

6 Manolachi Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
13-01-1983 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.39

6
7 Delipovici Irina
IBN
Identificator
21-07-1983 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.39

3
8 Mruţ Ivan
IBN
Identificator
10-01-1955 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.39

9 Hristoforova Natalia 26-03-1975 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.39

10 Fortună Rodica 26-07-1971 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 01-10-2020 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.39

11 Gîdei Mariana
IBN
Identificator
00-00-1982 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 01-12-2023 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.39

12 Stratulat Serghei
IBN
00-00-1989 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 06-03-2023 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.39