Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.36
Titlul proiectului:  Evoluția istorică a Moldovei din antichitate până în epoca modernă în contextul cultivizației europene. Basarabia în cadrul imperiului Rus. Sinteză academică, studii, documente și materiale didactice. Partea I
Organizația:  Institutul de Istorie
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Cereteu Igor Ion
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
20.75 / 35 / 5 21.25 / 40 / 5 20.75 / 41 / 5 22.25 / 43 / 6
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 6 3 7 16
Evenimente recunoscute de ANACEC 2 6 8
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2642.1 2894.3 3358.9 3699.8 12595.1
Finanțare Executată (mii lei 2642.1 2894.3 3358.9 3699.8 12595.1
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 13
Total finanțare (mii lei) 2642.1 2894.3 3358.9 3699.8 12595.1
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 43 2 7 10 6 16 6 6
2 din care femei 8 2 3 2 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 37 2 7 8 6 14 6 5
4 din care femei 8 2 3 2 1 1 1
5 Cumulanzi externi 12 1 3 1 5 3
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 42 2 7 10 6 15 6 5
8 din care femei 8 2 3 2 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 15 3 3 9 2 5
10 din care femei 2 1 1
11 doctor în ştiinţe 26 1 7 6 6 6 3 1
12 din care femei 6 2 2 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 14 1 4 3 6 1 2
14 din care femei 2 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 7 1 2 2 2 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 2 2
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 5 5 1 2
20 din care femei
21 Doctoranzi 5 3
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
22.25 unități / 43 persoane unice / 45 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Eşanu Andrei
IBN
Identificator
16-07-1948 Doctor Habilitat prof.cerc.
Consultant științific - E6014 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36

3
2 Dragnev Demir
IBN
Identificator
27-07-1936 Doctor Habilitat prof.univ
Consultant științific - E6014 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36

4
3 Chirtoagă Ion
IBN
Identificator
10-02-1945 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 03-01-2022 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36

4
4 Constantinov Valentin
IBN
IdentificatorIdentificator
02-02-1971 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36

3
5 Agachi Alexei
IBN
06-11-1941 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36

6 Eşanu Valentina
IBN
Identificator
20-01-1960 Doctor Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36

3
7 Mischevca Vladimir
IBN
Identificator
14-03-1963 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36

6
8 Bacalov Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
12-11-1980 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36

9 Fuştei Nicolae
IBN
Identificator
14-09-1950 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 SIC II 20.80009.0807.36

2
10 Burlacu Valentin
IBN
IdentificatorIdentificator
06-04-1959 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 01-07-2021 31-12-2023 SIC II 20.80009.0807.36

2
11 Ciobanu Tudor
IBN
Identificator
15-04-1975 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 01-03-2020 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36

12 Cernenchi Eugeniu
IBN
Identificator
01-08-1975 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36
1
1
13 Svetlicinîi Larisa
IBN
25-08-1948 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36

14 Tabuncic Sergiu
IBN
Identificator
11-05-1970 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 03-01-2022 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36
1
1
15 Mafteuţă Natalia
IBN
Identificator
21-10-1975 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 SIC II 20.80009.0807.36

16 Ungureanu Constantin
IBN
Identificator
17-04-1968 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 01-07-2021 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36

17 Gumenâi Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
20-01-1972 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 30-04-2023 SIM II 20.80009.0807.36

5
18 Negru Gheorghe
IBN
Identificator
27-09-1955 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36

3
19 Poştarencu Dinu
IBN
IdentificatorIdentificator
30-08-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36

2
20 Postică Gheorghe
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
22-01-1954 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 04-01-2021 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36

2
1 - 20 of 45