Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.35
Titlul proiectului:  Drepturile omului în Republica Moldova: dimensiunea financiară și consolidarea prin gestiunea eficientă a cheltuielilor publice.
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Secrieru Angela Petru
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
4.75 / 12 / 5 5.25 / 15 / 5 4 / 12 / 4 3.75 / 13 / 3
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 4 8 2 14
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 520.8 520.8 520.8 588.5 2150.9
Finanțare Executată (mii lei 520.8 520.8 520.8 588.5 2150.9
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 8
Total finanțare (mii lei) 520.8 520.8 520.8 588.5 2150.9
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 13 1 2 2 1 1 1
2 din care femei 8 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 10 1 1 1 1 1 1
4 din care femei 6 1 1
5 Cumulanzi externi 5 1 1 1
6 din care femei 4 1 1
7 inclusiv cercetători 13 1 2 2 1 1 1
8 din care femei 8 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 1 1
10 din care femei 2 1 1
11 doctor în ştiinţe 8 2 1 1 1
12 din care femei 5 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 6 1 1 1 1
16 din care femei 5 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 1 1 1
20 din care femei 1 1
21 Doctoranzi 4 1 1
22 din care femei 1
23 Conducători de doctorat 2 1
24 din care femei 2 1
3.75 unități / 13 persoane unice / 14 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Secrieru Angela
IBN
IdentificatorIdentificator
11-06-1968 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 DIAB ASEM 20.80009.0807.35
1
2
2 Pârţachi Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
02-08-1955 Doctor conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 DESE ASEM 20.80009.0807.35

6
3 Botnari Nadejda
IBN
Identificator
00-00-1961 Doctor conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 DFA ASEM 20.80009.0807.35
1
4
4 Boguş Angela
IBN
Identificator
00-00-1970 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 DRUAPC ASEM 20.80009.0807.35
1
4
5 Ţugui Eduard
IBN
Identificator
01-01-1980 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 ȘD ASEM ASEM 20.80009.0807.35

6 Mocanu Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
31-01-1970 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date ASEM 20.80009.0807.35

9
7 Secrieru Angela
IBN
IdentificatorIdentificator
11-06-1968 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 DIAB ASEM 20.80009.0807.35
1
2
8 Dragomir Lilia
IBN
Identificator
00-00-1975 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date ASEM 20.80009.0807.35

1
9 Mija Simion
IBN
Identificator
01-01-1988 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date ASEM 20.80009.0807.35

1
10 Mardari Liliana
IBN
Identificator
00-00-1982 Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 04-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date ASEM 20.80009.0807.35

6
11 Ababii Victor
IBN
00-00-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 02-01-2023 31-12-2023 ȘD ASEM ASEM 20.80009.0807.35

1
12 Nastasiu Ana
IBN
17-12-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date ASEM 20.80009.0807.35

13 Secrieru Iulian
IBN
IdentificatorIdentificator
26-05-1971 Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 02-01-2023 31-12-2023 DIAB ASEM 20.80009.0807.35

4
14 Rusu Svetlana
IBN
Identificator
Doctor conf.univ.
Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 02-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date ASEM 20.80009.0807.35

2