Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.29
Titlul proiectului:  Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova
Conducătorul proiectului:  Dr. Colesnicova Tatiana Vladimir
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
8.75 / 11 / 3 7.75 / 11 / 3 7.75 / 11 / 3 7.75 / 11 / 3
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 10 19 21 50
Evenimente recunoscute de ANACEC 4 3 7
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 930.7 981.7 1178.4 1272.4 4363.2
Finanțare Executată (mii lei 928.8 962.8 1177.4 1264.8 4333.8
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 45
Total finanțare (mii lei) 928.8 962.8 1177.4 1264.8 4333.8
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 11 1 3 1 2 1
2 din care femei 6 1 3 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 7 1 3 2 1
4 din care femei 4 1 3
5 Cumulanzi externi 4 1
6 din care femei 2 1
7 inclusiv cercetători 11 1 3 1 2 1
8 din care femei 6 1 3 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 4 2 1 1 1
12 din care femei 3 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 2 1 1
14 din care femei 2 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1
16 din care femei 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 2
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 2 1 1 1
24 din care femei 1 1
7.75 unități / 11 persoane unice / 13 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Colesnicova Tatiana
IBN
Identificator
19-11-1974 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 SCSNT INCE 20.80009.0807.29
2
3
2 Rojco Anatolii
IBN
IdentificatorIdentificator
22-07-1945 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SCSNT INCE 20.80009.0807.29
3
3
3 Doga Valeriu
IBN
Identificator
25-05-1950 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 SCSNT INCE 20.80009.0807.29

4 Heghea (Garabajii) Ecaterina
IBN
IdentificatorIdentificator
20-04-1986 Cercetător științific - E6022 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 SCSNT INCE 20.80009.0807.29
3
3
5 Ciobanu Mihail
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1991 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SCSNT INCE 20.80009.0807.29
4
4
6 Ciobanu Mihail
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1991 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 SCSNT INCE 20.80009.0807.29
4
4
7 Gutium Mircea
IBN
Identificator
00-00-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 SCSNT INCE 20.80009.0807.29
4
4
8 Gutium Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
13-06-1965 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SAP INCE 20.80009.0807.29
5
10
9 Gutium Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
13-06-1965 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 SAP INCE 20.80009.0807.29
5
10
10 Balan Aliona
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1973 conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 04-01-2021 31-12-2023 SCSNT INCE 20.80009.0807.29
5
6
11 Savcenco Silvia
IBN
Identificator
05-01-1973 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 SCSNT INCE 20.80009.0807.29
2
2
12 Timuş Angela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
11-05-1973 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 SCSNT INCE 20.80009.0807.29
2
9
13 Timuș Andrei 00-00-1973 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 SCSNT INCE 20.80009.0807.29