Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.21
Titlul proiectului:  Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Gagauz Olga Evsei
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
14 / 19 / 3 14.25 / 15 / 3 13.25 / 15 / 3 14.25 / 16 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 3 15 27 27 72
Evenimente recunoscute de ANACEC 3 4 7
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1620.2 1737.0 1975.2 2148.4 7480.8
Finanțare Executată (mii lei 1562.4 1714.0 1975.2 2132.2 7383.8
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 70
Total finanțare (mii lei) 1562.4 1714.0 1975.2 2132.2 7383.8
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 16 1 2 3 2 3 2 1
2 din care femei 13 1 2 3 2 3 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 14 1 2 3 2 3 2 1
4 din care femei 12 1 2 3 2 3 2 1
5 Cumulanzi externi 2
6 din care femei 1
7 inclusiv cercetători 15 1 2 3 1 3 2 1
8 din care femei 12 1 2 3 1 3 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1
10 din care femei 1 1
11 doctor în ştiinţe 7 1 1 1 2 1 1 1
12 din care femei 6 1 1 1 2 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 1 1 1 1
14 din care femei 3 1 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 1 1 1 1
22 din care femei 3 1 1 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
14.25 unități / 16 persoane unice / 19 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Gagauz Olga
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
13-08-1966 Doctor Habilitat conf.cerc.
Consultant științific - E6014 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
3
6
2 Buciuceanu-Vrabie Mariana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-05-1978 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
3
4
3 Chistruga-Sinchevici Inga
IBN
Identificator
13-06-1992 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
1
2
4 Savelieva Galina
IBN
IdentificatorIdentificator
06-10-1947 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
4
5
5 Zaharov Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificator
12-03-1962 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
2
3
6 Grigoraş Ecaterina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-05-1988 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
3
3
7 Tabac Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
06-05-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
2
3
8 Ştîrba Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1988 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
3
5
9 Crîșmaru (Maşcăuţeanu) Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
20-08-1975 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
3
3
10 Cotelnic Vera
IBN
29-02-1952 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21

11 Chivaciuc Anna
IBN
Identificator
22-05-1976 Cercetător științific - E6022 1 titular 20-09-2021 25-09-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
1
1
12 Prohnițchi Valeriu
IBN
Identificator
00-00-1977 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
2
2
13 Poalelungi Olga
IBN
Identificator
01-04-1958 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
1
2
14 Grigoraş Ecaterina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-05-1988 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 01-01-2023 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
3
3
15 Tabac Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
06-05-1989 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 01-01-2023 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
2
3
16 Pahomii Irina
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1992 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2023 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
3
4
17 Ştîrba Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1988 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 01-01-2023 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
3
5
18 Şoldan Elena
IBN
Identificator
00-00-1984 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 01-01-2023 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
2
3
19 Slav Maxim
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1997 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 26-09-2023 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21

1