Persoană
Codul proiectului:  20.80009.1606.14
Titlul proiectului:  Patrimoniul arheologic din epoca fierului în regiunea Nistrului mijlociu și bazinul râului Cogâlnic: cercetare interdisciplinară și valorificare științifică
Conducătorul proiectului:  Dr. Zanoci Aurel
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
8.25 / 15 / 5 7.25 / 15 / 5 7 / 13 / 4 7 / 14 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 5 28 22 37 92
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 2 3
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 731.5 731.5 731.5 896.7 3091.2
Finanțare Executată (mii lei 731.5 731.5 731.5 896.7 3091.2
Cofinanțare (mii lei) 50.0 50.0 50.0 50.0 200.0
Menționat proiectul în publicație 69
Total finanțare (mii lei) 781.5 781.5 781.5 946.7 3291.2
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 14 3 3 3 1
2 din care femei 2 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 10 2 2 2 1
4 din care femei 2 1 1
5 Cumulanzi externi 5 1 1 1
6 din care femei 1
7 inclusiv cercetători 14 3 3 3 1
8 din care femei 2 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 8 3 2 3 1
12 din care femei 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 4 2 2 1
16 din care femei 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 6 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
7 unități / 14 persoane unice / 14 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Zanoci Aurel
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
15-09-1967 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CA USM 20.80009.1606.14
7
12
2 Matveev Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-11-1975 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CA USM 20.80009.1606.14
5
7
3 Vornic Vlad
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
08-08-1971 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 CA USM 20.80009.1606.14
6
15
4 Corobcean Andrei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
12-02-1985 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 CA USM 20.80009.1606.14
1
5
5 Sochircă Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificator
06-12-1970 conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 01-02-2021 31-07-2023 CA USM 20.80009.1606.14
1
8
6 Simalcsik Angela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1975 Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 04-01-2021 31-12-2023 CA USM 20.80009.1606.14
3
6
7 Munteanu Octavian
IBN
IdentificatorIdentificator
22-01-1967 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2023 31-12-2023 CA USM 20.80009.1606.14
1
3
8 Băţ Mihail
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
20-08-1982 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CA USM 20.80009.1606.14
8
16
9 Dulgher Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1994 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 CA USM 20.80009.1606.14
4
5
10 Serbinov Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 01-07-2022 31-12-2023 CA USM 20.80009.1606.14
6
10
11 Chitic Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 01-07-2020 31-12-2023 CA USM 20.80009.1606.14
8
11
12 Asăndulesei Andrei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-11-1983 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2023 30-06-2023 CA USM 20.80009.1606.14
1
1
13 Nagacevschi Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-08-1959 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 01-02-2022 31-07-2023 CA USM 20.80009.1606.14
1
3
14 Condrea Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1979 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 CA USM 20.80009.1606.14
2
6